Page 48

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 46 ver sygelige. Men hjælperen bør være opmærksom på en række symptomer, som kan være tegn på et behov for hjælp, der rækker udover den psykiske førstehjælps kompetencer. Der kan være behov for professionel hjælp, hvis et eller flere af følgende symptomer fortsat er til stede hos den ramte efter længere tid (3-4 uger eller mere) med eller uden psykisk førstehjælp: • Ingen udtryk for eller tegn på bedring • Vedvarende ubehagelige tanker og følelser, f.eks. skyld eller skam • Dårlig koncentrationsevne • Familieliv og arbejdsplads lider under belastningerne • Seksuelle vanskeligheder • Vedvarende følelse af alenehed og isolation • Søvnbesvær og mareridt • Depression • Irritabel eller aggressiv adfærd • Urealistisk højt aktivitetsniveau • Øget forbrug af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer Ovennævnte symptomer skal kun betragtes som vejledende for hjælperen. Der er på ingen måde tale om en ”afkrydsningsliste”, der afgør, ”hvor dårligt” den ramte har det. I kapitel 4 gennemgås mulighederne for anden hjælp og rådgivning – altså den hjælp, der rækker længere end den psykiske førstehjælp. Kaos indeni I 1991 oplevede personalet på en vuggestue, at et barn døde, mens det sov til middag. Årsagen var vuggedød. Personalet var stærkt påvirket i lang tid, og en af pædagogerne skrev en række digte for derigennem at bearbejde sorgen. Her bringes et uddrag.11 11 Meincke, 1991


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above