Page 50

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 48 Kapitel 3 Særlige forhold I forrige kapitel gennemgik vi en række gode råd om, hvad den psykiske førstehjælp kan indeholde, og hvordan den gives. Det vil ikke og skal aldrig være muligt at udforme en egentlig manual for psykisk førstehjælp. Hvis man gjorde det, ville man sætte en begrænsning for, hvor forskelligt mennesker tænker, føler og reagerer. Samtidig ville man nemt komme til at udelukke hidtil ukendte måder at tolke oplevelser på. I så fald kunne den psykiske førstehjælp kun gives på baggrund af en skabelon. Hvis mennesket ikke passede i skabelonen, ville hjælpen blive yderst mangelfuld. I dette kapitel bliver rækken af gode råd udbygget, så den nemmere tilpasses nogle af de særlige forhold, hjælperen kan komme ud for. Med særlige forhold menes situationer, der adskiller sig væsentligt fra de hyppigst oplevede tilfælde, og hvor der skal tages nogle specielle hensyn. Vi vil her se på nogle af de aspekter, der gælder for psykisk førstehjælp til: • Børn • Døende • Mennesker med anden kulturel baggrund end dansk Emnerne er alle meget omfattende og berøres kun i begrænset omfang her. Har man et arbejds- eller privatliv, der er særligt forbundet med problemer på disse områder, rådes man til at søge yderligere viden i relevant litteratur. Se evt. bogens litteraturliste. Børn Når man omgås børn i svære livssituationer, skal man være opmærksom på, at deres oplevelser kan være og ofte er meget anderledes end voksnes. Børn er ikke små voksne, og afhængigt af deres alder, udviklingstrin, personlighed og omgivelser vil de tænke, føle og reagere forskelligt.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above