Page 59

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 3/Særlige forhold 57 At dø handler om at give slip. Man giver slip på hele sit liv, og alt hvad der findes i det. Den døende har behov for at give slip, og hvis man kan tillade det, bliver det nemmere – både for den døende og for de, der bliver tilbage. Hvis man pludseligt og uventet befinder sig overfor en døende, som det f.eks. kan ske i forbindelse med redningsarbejde, må man forsøge at skabe ro omkring situationen. Man kan vise, at man er der for den døende ved f.eks. at spørge ”Er der noget, du gerne vil sige?” og ”Er der noget, jeg skal bringe videre?” Hvis det er tilfældet, har man formået at yde en sidste medmenneskelig hjælp til den døende. Selv om man samtidig påbegynder livreddende førstehjælp, har man tilgodeset mere end et rent fysiologisk behov. Man har mødt et menneske i dets yderste konsekvens og valgt at være maksimalt til stede. Mennesker med anden kulturel baggrund end dansk Den psykiske førstehjælp, der er beskrevet hidtil, tager udgangspunkt i, at den ramte og hjælperen har samme kulturelle baggrund. Med det menes, at normer og værdier er nogenlunde ens for begge parter. Hvis man skal definere begrebet kultur, kan man sige, at kultur er en fælles livsform, hvor de mennesker, der lever i kulturen, deler verdensbillede og menneskesyn.7 Selv blandt danskerne findes der mange forskellige kulturer. Unge mennesker, ældre mennesker, kunstnere, arbejdsløse, lønmodtager og mange flere er alle grupper med et eget verdensbillede og menneskesyn. Selvom de alle kan siges at leve i den danske kultur, har de alligevel meget forskellige måder at leve og betragte deres liv på. Man kan også sige, at der findes en særlig kultur i redningsberedskabet. Når man skal omgås mennesker fra disse forskellige grupper, gør man brug af sin egen kulturforståelse i forsøget på at forstå dem. Og selvom normer og værdier varierer en del, har man stadig 7 Herlitz, 1999


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above