Page 64

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 62 Kapitel 4 Anden hjælp og rådgivning Der er tilfælde, hvor den psykiske førstehjælp ikke slår til. Nogle af disse er nævnt i slutningen af kapitel 2. Det er allerede nævnt, at psykisk førstehjælp ikke er en behandling. Faktisk kan man sige, at der er lige så langt mellem psykisk førstehjælp og terapi som mellem almindelig førstehjælp og dét, der foregår på sygehusets operationsstue. Det der i virkeligheden er den psykiske førstehjælps største styrke, er dens store anvendelsesområde. Den kan anvendes af de fleste mennesker i mange sammenhænge og på alle tidspunkter i livet. For at få videre hjælp kan man kontakte social- og sundhedssektoren eller opsøge nogle af de mange andre muligheder, der findes. Foruden de professionelle behandlere, stiller mange organisationer frivillig og gratis arbejdskraft til rådighed for mennesker i svære livssituationer. I det følgende gives der et overblik over nogle af mulighederne. Offentlige tilbud Lægen Når man har det fysisk dårligt, er det ikke ualmindeligt, at man ringer og bestiller tid til en konsultation hos sin læge. Det samme bør gøre sig gældende, når man har det psykisk dårligt. Naturligvis er det en god ide først at tage imod hjælp fra familie, venner og kollegaer. Men hvis den psykiske førstehjælp ikke slår til, må man gå et skridt videre. Når man har forelagt sit problem for lægen, vil han vurdere, hvilken videre hjælp han kan tilbyde. Måske vil han selv tage hånd om situationen – det kan være, han har lige dét råd, der er brug for. Lægen kan også henvise til en psykolog, hvis der er behov for psykoterapi, og hvis der også er brug for medicinsk behandling, kan lægen henvise til en psykiater. Psykologen Titlen ’psykolog’ er beskyttet – man må altså ikke kalde sig psykolog, med mindre man har en uddannelse, der svarer dertil. En psykolog har studeret psykologi på universitetet den akademiske grad cand.psych. (eller cand.pæd. psych. hvis psykologen er uddannet på Danmarks Pædagogiske Universitet før 2005). Psykologens behandlingsform består hovedsageligt i samtaler. Man kan naturligvis sagtens bestille tid hos psykologen uden at gå til sin læge først, men så kan man ikke få tilskud fra den offentlige sygesikring. Man kan få tilskud til psykologbehandling, hvis man er i én af følgende situationer: 1 Turéll, 1993


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above