Page 66

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 64 Psykiatrisk skadestue Ved flere af de store hospitaler findes psykiatriske skadestuer. Her kan man henvende sig, hvis man har akutte psykiske problemer, som man ikke føler man kan løse på andre måder. Ved ankomsten bliver man modtaget som på en almindelig skadestue og får først mulighed for at tale med en sygeplejerske. På baggrund af samtalen vurderer sygeplejersken, hvilken hjælp der videre kan tilbydes. Der er også mulighed for overnatning eller indlæggelse, hvis det skønnes nødvendigt. Præsten ”Præstens dør står altid åben”, siger man. Hvis man har behov for at tale med præsten, kan man altid ringe og spørge, om han har tid til en samtale. Samtalen er gratis, og ventetiden er sjældent så lang som hos psykologen. Præsten er ikke uddannet til at gennemføre terapeutiske samtaler, men han er uddannet i sjælesorg og kan tage samtaler med mennesker i svære livssituationer. Han vil som noget meget naturligt tage udgangspunkt i det kristne menneskesyn og et eksistentielt livssyn. Der indgår endvidere præster i det kriseterapeutiske beredskab ved større ulykker og katastrofer. Socialrådgiveren Alle mennesker kan frit kontakte en socialforvalter i deres kommune. Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen har tilsvarende mulighed for at tale med en socialrådgiver før, under og efter tjenesten. Socialrådgiveren er ansat ved Forsvaret og er tilknyttet beredskabscentret. Socialrådgiveren kan give råd og vejledning om personlige, tjenstlige og økonomiske problemer, f.eks. arbejdsløshed, retshjælp, trivselsproblemer i tjenesten, boligproblemer, alkohol- eller stofmisbrug, gæld og retsskat. Socialrådgiveren har – ligesom læger, psykologer og præster – tavshedspligt og omtaler ikke sager til andre uden den værnepligtiges samtykke. Man kan naturligvis også kontakte sin lokale socialforvaltning direkte.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above