Page 67

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 4/Anden hjælp og rådgivningrt 65 Alternative muligheder Foruden de tilbud der eksisterer i det offentlige, er der en lang række andre muligheder. Nogle af disse koster penge, mens andre drives gennem økonomiske bidrag fra offentlige myndigheder eller private organisationer og frivilligt arbejde. Psykoterapeuten I modsætning til ’psykolog’ er ’psykoterapeut’ ikke en beskyttet titel – dvs. der findes ingen krav om særlig uddannelse. Faktisk må enhver kalde sig psykoterapeut og tilbyde psykoterapeutisk behandling. Der findes dog psykoterapeuter, der har en lang og grundig uddannelse bag sig, og som har arbejdet med en bestemt terapeutisk metode i mange år. Disse terapeuter besidder en stor viden og erfaring. Vælger man at søge hjælp hos en psykoterapeut, kan man ikke få tilskud fra sygesikringen, til gengæld er taksten som regel lavere. Psykoterapeuters arbejdsmetoder kan variere bredt fra udelukkende klinisk samtaleterapi til kombinationer med massage og andre behandlingsformer. Derfor skal man bruge lidt tid på at finde frem til netop dén psykoterapeut, der kan tilbyde det, man ønsker. Hvis psykoterapeuten er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, kan man som regel betragte dette som et kvalitetsstempel. Læs mere på www.psykoterapeutforeningen.dk. Offerrådgivningen I alle landets politikredse findes offerrådgivninger, der yder akut hjælp til ofre for kriminalitet, ulykker og selvmord. Offerrådgivningen er organiseret gennem frivillig arbejdskraft og tilbyder støtte til ofre og deres pårørende. Hjælpen kan bestå i samtaler og rådgivning omkring psykologiske og juridiske aspekter af offerets situation. Rådgivningen er gratis og kontaktes på telefon 7221 7221. Læs mere på www.offerraadgivning.dk. Patientforeninger og selvhjælpsgrupper I Danmark findes en lang række patientforeninger, der arbejder for at varetage patienters og pårørendes interesser. Foreningerne er behjælpelige med information og vejledning, og flere af foreningerne tager initiativ til oprettelse af selvhjælpsgrupper. Mange patientforeninger er uafhængige af indtægter fra det offentlige og må derfor tage kontingent fra medlemmerne. De forskellige muligheder findes nemmest ved søgning på internettet via Google. Rådgivninger Foruden patientforeningerne findes der mange organisationer og foreninger der yder rådgivning. Det kan være i form af f.eks. krisecentre, væresteder, caféer, telefonrådgivninger og internetrådgivninger. Nogle steder kan man således henvende sig direkte på en fysisk adresse, mens kontakten andre steder sker telefonisk, som chat eller pr. e-mail. Der kommer hele tiden nye tilbud, og ofte opstår de, fordi særlige grupper i samfundet har behov for helt specifik rådgivning om et afgrænset område. Det kan være alt fra selvmords-


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above