Page 7

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 1/Når livet er svært 5 Indledning Indenfor redningsberedskabet har man tradition for at uddanne i de mange aspekter af førstehjælp, der kan blive brug for i forbindelse med redningsarbejde. Ved at opnå gode færdigheder i at yde den korrekte førstehjælp, bliver man bedre i stand til at hjælpe skaderamte mennesker såvel i som udenfor tjenesten. Det gælder både på det fysiske og det psykologiske plan. Men fysisk førstehjælp kan ikke stå alene, med mindre der er tale om mindre alvorlige hændelser – f.eks. en forstuvet finger eller en lille forbrænding. For uden det psykologiske aspekt risikerer førstehjælpen nemt at blive rutinepræget og maskinel. Hvis man vil yde hjælp til et andet menneske, må man møde dette menneske på dets egne præmisser og ikke blot arbejde udfra indlærte standardprincipper. Al hjælp – herunder førstehjælp – må tilpasses den aktuelle situation. Her supplerer fysisk og psykisk førstehjælp hinanden på den optimale måde. Ved at kunne tage hensyn til både fysiske skader og psykiske uregelmæssigheder, bliver førstehjælperen i stand til at give den bedst tænkelige hjælp. Den psykiske førstehjælp, der beskrives i denne bog, henvender sig primært til mennesker i redningsberedskabet og knytter sig til de opgaver, de meget forskellige situationer kan byde på. Desuden skal bogen hjælpe læseren til at forstå sig selv bedre og derved kunne hjælpe sig selv gennem vanskelige perioder. Fra tid til anden oplever alle mennesker, at livet ikke former sig helt, som man kunne ønske sig. Der kan være tale om frustrationer i parforholdet, i familien eller på arbejdspladsen, eller man kan opleve tab af f.eks. job, social status eller mennesker, man holder af. Alle disse oplevelser kan give en følelse af, at ens liv bliver besværligt eller ligefrem mister sin værdi. Men fælles for oplevelserne er næsten altid, at de kan gennemleves på en måde, der gør den ramte i stand til at fortsætte livet på den anden side af hændelsen. Ofte er det nok at have nogen omkring sig, der viser interesse, lytter og udviser almindelig medmenneskelig omsorg. Men i nogle tilfælde kan problemerne være så store, at det er nødvendigt at søge professionel hjælp. I sådanne situationer er det vigtigt at vide, hvordan denne hjælp skaffes. Bogens udgangspunkt er, at de problemer der opstår, først og fremmest skal søges løst med hjælp fra familie, venner og kollegaer. Større traumatiske oplevelser og egentlige psykiatriske lidelser, der kræver længerevarende professionel behandling, er ikke medtaget. Kapitel 1: ”Når livet er svært” gennemgår de forskellige begreber, der gør det nemmere at forstå, hvilke problemer mennesker kan få efter en pludselig og voldsom hændelse i privatlivet eller på arbejdspladsen, ligesom der omtales nogle generelle problemer, der kan true vores livskvalitet. Kapitel 2: ”Psykisk førstehjælp” beskriver enkle principper for, hvordan mennesker kan hjælpe hinanden i situationer, hvor problemerne bliver for store til, at man kan takle dem alene. Kapitlet giver et overblik over den psykiske før-


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above