Page 77

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 5/Tilbage til hverdagen 75 Derfor er strategien i mit job nu, at jeg fordyber mig i de emner, som er med til at udvikle hele organisationen, således at jeg kan mærke, at alle mine kolleger har fået noget godt – og for dem betydningsfuldt – med hjem i posen hver dag. Dét er netop at se virkelighedens niveauer direkte i øjnene. Måske bliver du efter din hjemkomst ikke betragtet som noget specielt værdifuldt i forhold til, hvordan du selv opfattede din mission – men så fordyb dig i noget, der er med til at udvikle både dig selv og dine omgivelser på samme tid. Så bliver din hverdag ”betydningsfuld”. Sammenfatning For Mads er det en glidende overgang af finde sin plads i den danske hverdag efter så lang tid i andre omgivelser. Hans umiddelbare strategi er at deltage aktivt i hverdagen med det samme – både privat og arbejdsmæssigt. Han tilmelder sig et kursus og søger arbejde allerede før, han rejser hjem. På den måde har han skabt et grundlag for at komme videre. Mange føler, at de dumper ned i et hul, når de kommer hjem – intet er som det plejer, alle har travlt med deres, det kan synes uoverskueligt at skulle til at etablere en masse nye forbindelser, og man kommer nemt til at føle sig isoleret. Mads kommer hjem til en ny hverdag, der allerede er sat i gang. Han tager alle sine venskaber op til revision og vælger at koncentrere sig om de, der synes at være et ægte indhold i. Han prioriterer også sin familie højere end før. Det grundige forarbejde og den aktive integration giver Mads en god og meningsfuld følelse af virkelig at være kommet hjem. Den meningsfulde følelse får derfor et knæk, da han et halvt år senere må deltage i redningsarbejdet efter en voldsom flyulykke. Han bruger sine erfaringer og ressourcer optimalt og løser opgaven så godt, som forholdene tillader. Ulykken gør dog stort indtryk på ham, og sammen med de meget stærke oplevelser fra Bosnien udgør de et kraftigt traume, der bringer ham helt ud af kurs. Han er netop i gang med at bearbejde alle indtrykkene fra sit lange ophold i Bosnien, og flyulykken tilfører nyt angstprovokerende brændstof til hans i forvejen lidt sårbare psyke. Mads vælger at tage hånd om problemet med det samme. Han flytter ind hos sin kærestes familie og får talt ud om oplevelserne. Derved kan han fortsætte bearbejdningen – dog er der blevet mere, der skal bearbejdes. Mads har lært sig selv bedre at kende og har gjort sig nogle meget konstruktive tanker om sit ”indre beredskab” – altså hans personlige ressourcer og begrænsninger. Samtidig er han opmærksom på, at virkeligheden kan opfattes på forskellige måder, alt efter hvilken situation man befinder sig i. Han har også lært, at normalitet er noget, der kan variere utroligt meget. Det, der er normalt i én situation kan pludselig være unormalt i en anden. Måske derfor er han i stand til at se realistisk på sin situation og bearbejde nye oplevelser – også efter flyulykken.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above