Page 9

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 1/Når livet er svært 7 Kapitel 1 Når livet er svært Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser – både gode og dårlige. Betingelserne for at få gode oplevelser i sit liv er på mange måder optimale i Danmark. Alligevel oplever alle mennesker tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og smerte. Man taler også om, at “livet gør ondt”. Der kan være mange grunde til, at livet pludselig synes svært. En uventet hændelse griber ind i vores livsrytme og truer med at ændre tilværelsen mod vores vilje. Den uventede hændelse kan være tab af helbred, job, social status, et nærtstående menneske eller noget andet, der fylder meget i vores liv. Vi kan også blive udsat for andre påvirkninger fra vores omgivelser, f.eks. i forbindelse med det daglige arbejde. Ansatte i redningsberedskabet er en særlig udsat gruppe, der ligesom politifolk, soldater, akutmedicinsk personale m.fl. færdes i et arbejdsmiljø, hvor risikoen for voldsomme oplevelser er større end i mange andre erhverv. At arbejde på tæt hold af ulykker, sygdom og anden menneskelig tragedie kan ikke undgå at påvirke de personer, der har til opgave at hjælpe de skaderamte. Derfor er der ikke kun behov for, at redningsberedskabets personel skal kunne hjælpe andre, men også sig selv og hinanden. For at kunne benytte sig af effektiv psykisk førstehjælp, må man først kende til de mest almindelige begreber indenfor den del af psykologien, der beskæftiger sig med mennesker i vanskelige situationer. I dette kapitel ser vi nærmere på følgende begreber: • Psykisk traume • Stress • Angst • De fire grundvilkår • Sorg • Krise • Depression • Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Psykisk traume Når vi rammes af en pludselig, voldsom hændelse, der gør os ude af stand til at reagere konstruktivt udfra vores almindelige erfaringer, taler man om et psykisk traume. Traumet kan opleves som truslen om et tab eller et faktisk tab, og derfor skelner man mellem faretraumer og tabstraumer.1 1 Davidsen-Nielsen & Leick, 1996


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above