Page 91

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 5/Tilbage til hverdagen 89 følelsen fra sig, men vælger at tilgive sig selv for at kunne leve sit liv videre. Samtidig er han blevet meget opmærksom på at hjælpe andre mennesker, hvis han kan fornemme, at der er behov for det. Helt i overensstemmelse med teorien om de fire grundvilkår (døden, aleneheden, meningsløsheden og friheden) beskriver Morten vigtigheden af, at mennesker har vidt forskellige oplevelser af den samme situation. Måske har denne holdning været medvirkende til, at han kan acceptere sine egen oplevelser og følelser og kan forholde sig til dem på sin egen måde. Til sidst har Morten gjort sig nogle grundige tanker om, hvad han oplever, at psykologen kan, som andre ikke kan. Han er kommet frem til tre vigtige aspekter – at psykologen ikke dømmer sin klient, at han har en solid erfaring, og at han ikke forsøger at styre klientens liv og færden. Strategier I alle tre samtaler tales der om ”strategier” for at vende tilbage til hverdagen. Mads, Henrik og Morten kender ikke hinanden og har aldrig mødtes, men de fortæller uafhængigt af hinanden, at de temmelig bevidst har valgt bestemte måder at komme videre på. De har alle tre følt, at den hverdag, de kendte, ikke længere var den samme. Ordet ”strategi” skal her forstås som en række bevidste valg, der gradvist hjælper personen gennem den svære livsperiode. Undervejs oplever personen nye sider af sig selv og sine omgivelser, og det fører til nye valg og beslutninger. Strategien gør det ikke bare muligt for personen at fungere i hverdagen igen, men giver ham også lejlighed til at lære noget undervejs – en lærdom der ikke kan opnås andre steder. Mads’ strategi består i en hurtig integration i den nye hverdag med kursus og målrettet jobsøgning. Gennem sit nye job kan han bruge sine oplevelser fra Bosnien på en konstruktiv måde, så de gradvist tilpasses omgivelserne. Han accepterer sine oplevelser og forholder sig til dem. Henrik forsøger tilsvarende at vende hurtigt tilbage, men forsøger først at integrere sig i sin ”gamle” hverdag. Han erkender hurtigt, at han behøver nye omgivelser og begynder på en uddannelse. Her finder han friheden til at bearbejde oplevelsen. Morten har også mange følelser og oplevelser, han skal have bearbejdet. Han vælger, at han ikke vil lægge dem bag sig, men ligesom Mads konfronterer han dem og forholder sig til dem – også til den svære og tunge skyldfølelse. Strategiernes betydning De fortæller alle tre, at den hverdag de skal tilbage til indeholder mange elementer, som pludselig er blevet mindre vigtige. Det kan dreje sig om, at opvasken ikke er taget, at persillen stadig skal hakkes på en bestemt måde, eller at bussen kører lige for næsen af en. Hvad det end måtte være, så oplever de i begyndelsen, at de har svært ved at tage den slags ”småproblemer” alvorligt. Efterhånden går det op for dem, at det er dem, der ikke passer til hverdagen og ikke omvendt. Henrik erkender, at han er nødt til at finde en helt ny hver-


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above