Page 92

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 90 dag, hvor han kan starte på en frisk. Med en sådan erkendelse bliver det nemmere at forstå, hvor man selv befinder sig i forhold til andre. De tre personers oplevelser er meget forskellige. Situationerne har varieret i type og varighed, og alene på den baggrund må man forvente forskellige reaktioner. Alligevel har de alle tre nået et punkt i deres bearbejdning, hvor de er begyndt at inddrage familie og venner i oplevelsen, og således selv har bidraget til andre menneskers bearbejdning. Mads udbygger dette ved at sige, at hvis man ikke længere føler sig så betydningsfuld, som man tidligere har gjort, må man gøre hverdagen betydningsfuld for de mennesker, man omgiver sig med. Man kan også sige, at ved at inddrage andre i sin egen oplevelse og give dem positiv opmærksomhed, modvirker man en del af sin alenehed, og det er et vigtigt led i bearbejdningen. Alle tre beretninger er gode eksempler på, at voldsomme oplevelser ikke nødvendigvis er altødelæggende for menneskers livskvalitet. Alle taler de om visse gevinster, selvom Morten meget bestemt siger, at han gerne havde været hele oplevelsen – og dermed gevinsten – foruden. Men blot det at der er positive sider af oplevelserne er sunde tegn på vellykket bearbejdning. Dette kapitel har handlet om menneskers forhold til hverdagen efter traumatiske oplevelser. Der er anvendt sætninger som ”mennesket skal tilbage til hverdagen”, og ”mennesket skal have hverdagen tilbage”. Men hvad er det egentlig der sker? For det enkelte menneske dannes hverdagen som et samspil mellem personen selv og omgivelserne. Omgivelserne rummer andre mennesker og de generelle forhold vi lever under – f.eks. samfundets opbygning. Mellem den traumatisk ramte person og de næsten uberørte omgivelser opstår et skævt forhold. Hele personens livsgrundlag er påvirket og i nogen grad ændret. Omgivelserne er derimod kun påvirket i et begrænset omfang. Så i virkeligheden giver det måske slet ingen mening at tale om, at personen vender tilbage til hverdagen, eller at personen får hverdagen tilbage. For personens egen hverdag er ny, og derfor er der ikke tale om at vende tilbage. Det er måske mere korrekt at sige, at andre menneskers hverdag får personen tilbage. Herefter er det op til personen at få sig selv og sine omgivelser til at fungere i den nye hverdag.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above