Page 93

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 6/Sammenhæng mellem fysisk og psyklisk førstehjælp 91 Kapitel 6 Sammenhæng mellem fysisk og psykisk førstehjælp Dette kapitel henvender sig især til personer, der har modtaget uddannelse i førstehjælp, men det er ikke mere ”førstehjælps-fagligt”, end at det kan læses med udbytte af alle. På førstehjælpskurser, hvis indhold er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, bliver der altid gjort opmærksom på vigtigheden af den psykiske førstehjælp. Set udfra et psykologisk synspunkt får emnet relativt lille opmærksomhed. Mange kursister finder imidlertid emnet interessant og efterlyser en faglig uddybning af den psykiske førstehjælp. En sådan uddybning kan dog ikke rummes indenfor de gældende faglige rammer. Når det handler om førstehjælp til tilskadekomne og syge mennesker, fokuseres der meget på de rent fysiologiske aspekter af førstehjælpen, hvilket er naturligt, når det handler om at redde liv og førlighed. Der er dog ingen tvivl om, at redningsmedarbejderen, der skal forestå den fysiske førstehjælp, vil være betydeligt bedre rustet til at foretage en helhedsførstehjælp, hvis han fik den eksisterende uddannelse suppleret med en uddybning af den psykiske førstehjælp. Det kan f.eks. ske på en temaaften eller under en øvelse, hvor der indgår elementer af almindelig førstehjælp. En forudsætning, for at de psykologiske aspekter kan blive en del af redningsmedarbejderens hverdag, er dog, at der tilbydes relevant uddannelse inden for området. I det følgende gennemgås eksempler på, hvad der sker, når vi rammes af tilskadekomst eller sygdom, og der gives forslag til hvordan den psykiske førstehjælp kan anvendes overfor tilskadekomne og syge samt pårørende og tilskuere. Til sidst skal der siges lidt om kommunikationen mellem førstehjælpere og professionelle redningsfolk. Tilskadekomne og syge Man kan sige, at kroppen er det eneste objekt mennesket ejer. Kroppen er vores egen, vi kan gøre med den, hvad vi vil, og når vi dør, er kroppen det eneste, vi tager med os. Vi passer på vores krop og forventer ikke, at der vil ske noget med den. Men vi har også en følelse af usårlighed, der gør, at vi ikke hele tiden er på vagt


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above