Page 94

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 92 overfor eventuelle skader eller sygdom. Det er altid andre, der kommer til skade, og det er altid andre, der bliver syge. Vi passer jo på os selv og hinanden, så risikoen føles ikke så stor. Bliver vores krop alligevel skadet eller ramt af sygdom er hele vores eksistens truet. Hvis kroppen bliver ødelagt eller dør, dør vi også. Som nævnt i kapitel 1 er mennesket i modsætning til dyrene bevidst om at livet ender med døden. Vi ved, at døden hele tiden kommer nærmere, men vi er gode til at skyde tanken fra os, så vi kan leve et godt liv. Et menneske, der pludselig oplever at kroppen bliver skadet eller syg, konfronteres netop med det faktum, at kroppens tilstand er afgørende for om livet kan fortsætte. Kapitel 1 ”Når livet er svært” beskriver begrebet psykisk traume. I forbindelse med fysisk tilskadekomst og sygdom består det psykiske traume af fire hovedkomponenter1: • Dét at blive skadet eller syg • Selve skaden eller sygdommen • Behandlingen • Omgivelsernes reaktioner og holdninger Når der her tales om sygdom, er der tale om pludseligt opstået sygdom, f.eks. blindtarmsbetændelse, blodprop eller hjerteproblemer, og ikke sygdomme der længe har været erkendt hos den syge. Der skelnes klart mellem den situation den tilskadekomne eller syge befinder sig i (A) og selve skaden eller sygdommen (B). Det er ikke tilstrækkeligt at beskrive, hvad der rent fysisk er sket. Oplevelsen er afhængig af den tilskadekomne eller syges tidligere erfaringer og livsforhold, og en forholdsvis lille skade kan for nogle opleves som meget alvorlig, mens andre reagerer mindre voldsomt på selv alvorlig tilskadekomst eller sygdom. Dét at blive skadet eller syg I kapitel 1 skelnes mellem et faretraume og et tabstraume. Ved faretraumet oplever man en trussel om tab af liv eller førlighed, mens man ved tabstraumet oplever et reelt tab. Tabet består her i mistede eller ødelagte kropsfunktioner eller oplevelsen af et svigtende helbred. Ved tilskadekomst og sygdom befinder man sig i en situation, hvor man pludselig ikke har den vante kontrol over sin krop. Den fungerer ikke som den plejer, og i mange tilælde kan man ikke selv gøre noget ved det. Man er helt afhængig af andres hjælp. Den gode og konstruktive følelse af usårlighed er krakeleret, og man kan ikke længere tage sit helbred og velbefindende for givet. Man må se sig selv som 1 Malt, 1994


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above