Page 95

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 6/Sammenhæng mellem fysisk og psyklisk førstehjælp 93 et offer for omstændighederne, og i offerrollen føler man sig nemt ydmyget, ynkelig og stærkt domineret. Man føler stærk stress i sin krop, fordi den kæmper imod. Man kan opleve den eksistentielle angst i konfrontationen med døden, aleneheden, meningsløsheden og friheden. Sidstnævnte hænger bl.a. sammen med, at man må vælge at tage imod hjælpen fra andre. Man vil helst have fuld kontrol over sin egen krop, men her må man lade andre overtage en stor del af kontrollen. Samtidig må man vælge at kæmpe sammen med de, der hjælper. Angsten kan også vise sig som en konkret frygt for smerte og død. Selve skaden eller sygdommen Foruden offersituationen har selve den fysiske skade eller sygdom indflydelse på hele oplevelsen. Der kan opstå stærk irritation og praktiske problemer på grund af ændrede eller manglende kropsfunktioner, f.eks. svigtende eller manglende organer. Hvis tilstanden er langvarig eller permanent, kan den medføre depression. Det samme kan være tilfældet, hvis kroppen er synligt ændret, f.eks. pågrund af ar eller manglende legemsdele. Er der tale om et tabstraume, må personen gennem et sorgforløb for at få genoprettet sin livsglæde. Alt efter personens livsforhold kan en skade eller sygdom få forskellige konsekvenser. En pianist vil være særlig sårbar overfor sine hænder, mens en fodboldspiller vil blive stærkt påvirket af skade eller sygdom i hofte, ben og fødder. Behandlingen Med hensyn til den psykiske førstehjælp gælder de retningslinier, der blev givet for psykisk førstehjælp i kapitel 2, også for tilskadekomne og syge. Derudover er der nogle særlige forhold, der fortjener at blive nævnt her. Den, der er kommet til skade eller er blevet pludseligt syg, har behov for information. Eftersom personen ikke har kontrol over situationen, vil der melde sig en lang række spørgsmål, f.eks.: • Hvad er der sket med mig? • Hvorfor befinder jeg mig her? • Hvem er de mennesker der er omkring mig? • Hvad skal der ske nu? • Hvor længe vil det vare? Før man giver information, må man vurdere, hvilken type information den tilskadekomne eller syge har behov for. Hvis han føler sig mest tryg ved at kende til mange detaljer om situationen, bør han naturligvis have disse, såfremt de kan medvirke til hans aktive deltagelse i sin egen behandling. Det hjælper ham til at føle, at han ikke har mistet hele kontrollen over sin situation. Føler han sig på den anden side mest tryg ved at overlade ansvaret og Information


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above