Page 10

DM2-13

Kroppen på udstilling Fedme – hvad er problemet? – En udstilling til kroppen En udstilling om fedme har taget form på Medicinsk Museion i København. Omdrejningspunktet er operationen Gastric Bypass, der i øjeblikket regnes for den mest effektive behandlingsform for svær overvægt. I denne artikel vil vi belyse, hvordan vi i udstillingsdesignet har arbejdet med at stimulere det materielle møde mellem publikum og genstande, og hvordan vi har eksperimenteret med udstillingsgreb, der aktiverer publikums kropslige erfaringer i udstillingens rum. 10 DANSKE MUSEER 2/13 Gennem de seneste 7 år har Medicinsk Museion, der som universitetsmuseum hører hjemme under Det Sundheds - videnskabelige Fakultet på Københavns Universitet, udviklet en vision om museal forskningskommunikation, der bl.a. udfoldes gennem eksperimentel udstillingspraksis. Som universitetsmuseum har vi til opgave både at kommunikere indad til forskere og fagfolk inden for medicin og sundhedsvidenskab og samtidig at kommunikere udad til den bredere offentlighed. Med udstillingen ”Fedme – hvad er problemet?” har vi forsøgt at lave en udstilling, der fungerer på flere niveauer. En del af museets publikum vil have specialviden omkring fedmekirurgi, slankemedicin og stofskifteforskning, mens tilgangen til udstillingens indhold for andre vil bygge på almen viden og en bredere forståelse af emnet, som fx den medierne leverer. Men én ting har alle udstillingens gæster som fælles udgangspunkt: kroppen og for manges vedkommende den personlige erfaring med vægt – og overvægt. I ”Fedme – hvad er problemet?” har vi forsøgt at tage udgangspunkt i genstandenes materielle udtryk og kvaliteter. Vi ønsker at vise, hvordan kirurgisk praksis og højt specialiseret forskning har noget med vores kroppe at gøre. Derfor har vi forsøgt at rette udstillingens design mod publikums krop og bevægelser i udstillingens rum, så de med egne kropslige erfaringer kan bidrage til at udforske udstillingens tema. Kroppen i rummet Et grundlæggende designprincip i arbejdet med Fedme – hvad er problemet? har været den rumlige organisering af udstillingsmaterialet i en række selvstændige installationer. På et formmæssigt plan lukker de sig om sig selv, idet de har hver deres visuelle og rumlige udtryk, men samtidig komplementerer og henvender de sig til hinanden på et mere indholdsmæssigt plan. Den installatoriske tilgang til udstillingsdesignet har bl.a. den effekt, at der ef- terlades tomrum og passager mellem installationerne. Tomrum, som giver publikum plads til at reflektere og danne egne sammenhænge på kryds og tværs af det udstillede afhængigt af ruten, der vælges mellem de forskellige installationer. Installationerne har hver deres egen logik og udfolder på forskellig vis de genstandsmæssige og tematiske neddyk, som udstillingen samlet set beskæftiger sig med. Ek- Af Ane Pilegaard Sørensen, udstillingsdesigner og Bente Vinge Pedersen, museumsinspektør, Medicinsk Museion. Fig. 1. Udstillingen kombinerer en meget varieret samling af genstande. Her ses en rottehjerne som indgår i aktuel forskning i tarmhormonernes be - tydning for appetitreguleringen. Foto: Medicinsk Museion.


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above