Page 11

DM2-13

sempelvis installationen ‘Kroppen som maskine’ der organiserer og komprimerer en række apparater, som overtager vitale kropsfunktioner under operation. Apparaterne fremstår i installationen som en samlet krop bag en ’hud’ af silikone og konceptualiserer kirurgisk behandling af fedme. I mødet med den afskærmende silikonehud aktiveres publikums krop, der må bevæge sig rundtom og bagved, for rigtigt at kunne se. Genstandende afsløres gradvist og i takt med publikums bevægelser. Kroppens bløde væv Fedme er et emne, der i høj grad påkalder sig en kropslig erfaring, som mange blandt publikum har. Denne erfaring har vi forsøgt at stimulere og udnytte. Eksempelvis er instrumenter brugt ved mavekirurgi og fedmeoperationer udstillet i montrer med bløde bunde af silikonegelé. Silikonen mimer kroppens bløde væv; i kontrast til instrumenternes hårde stål, spidse former og indgribende funktioner peges der på, hvordan instrumenterne åbner og griber ind i kroppens eftergivende materiale. Et materiale publikum selv består af, og hvis blødhed de kender. En anden installation, der beskæftiger sig med noget så fjernt og abstrakt som stofskifteforskningen, har vi bygget op omkring en genstand, der mest af alt ligner en motionscykel, men som er blevet brugt ved tidlige forsøg med energibalance og forbrænding. Oprindeligt har dette cykelergometer, samt forsøgspersonen på den, befundet sig i et ilttæt kammer, for at man kunne måle stofskiftet gennem en undersøgelse af luftgasser i ind- og udånding. Vi har forsøgt at gengive denne forsøgsopstillings principper ved at lade installationen danne et lukket rum omkring cyklen og har placeret en respirationshætte, som i dag benyttes ved lignende forsøg, omtrent der, hvor personen på cyklen ville have sit hoved. Herved håber vi at frembringe en effekt hos publikum, hvor de forestiller sig forsøgspersonens krop på cyklen, for- DANSKE MUSEER 2/13 11 Fig. 2. I installationen ‘Kroppen som maskine’ udstilles en række apparater brugt ved bedøvelse og respiration, som er en forudsætning for komplicerede operative indgreb. At vælge et kirurgisk indgreb som behandling for overvægt kan måske opfattes som ”en nem løsning”, men enhver operation er risikabel. Foto: Stamers Kontor. Fig. 3. Særligt én genstand får lov at spille en hovedrolle i udstillingen, nemlig den kirurgiske klipsemaskine – stapleren. Under Gastric Bypassoperationen er det den, der laver den nye lille mavesæk, som patienten skal leve med resten af livet. Stapleren optræder adskillige gange i udstillingen, hver gang i en ny materiel form: i en montre vises den moderne nutidige klipsemaskine, og i montren ved siden af ses dens historiske forløber fra 1921. På væggen transmitterer monitoren et nærbillede af klipsehovedet optaget med operationskameraet (laparoskopet), som også er placeret i montren. Foto: Stamers Kontor.


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above