Page 12

DM2-13

pustet og med svedig pande – og at de måske ligefrem kan tænke deres egen krop ind i installationens forsøgsopstilling. Kroppens erfaring Man kan spørge sig selv, hvad en udstilling kan gøre for et emne som fedme. Vi har forsøgt at udnytte udstillingsmediets særlige kvaliteter og virkemidler ved at lade udstillingen udforske sit emne gennem de sammenhænge, lag og spor som genstandene i kraft af indbyrdes relationer danner i udstillingens rum. Det er en udstilling, som kræver noget at sit publikum, og hvor den enkeltes forhåndskendskab til emnet får stor betydning for, hvordan udstillingen opleves. Det er ikke en udstilling om den fede krop, og vi har derfor fravalgt brugen af eksempelvis reproduktioner, der viser fedmepatienternes overvægtige kroppe. Derimod er det en udstilling, som giver et indblik i behandlingen af fedme, og som eksemplificerer, hvordan fedmens problemer og løsninger hænger sammen på kryds og tværs af fagfelter – fedmekirurgi, medicin og aktuel forskning inden for stofskifte og diabetes. Den krop udstillingens design retter sig mod er museumsgæstens egen, og vi har derfor først og fremmest været optaget af at inddrage denne krop i et tæt, materielt møde med udstillingens genstande. Publikum skal ikke nødvendigvis være fuldt bevidste om deres egen krops rolle i forhold til udstillingens betydningsdannelser, men det har i arbejdet med udstillingen været et gennemgående designprincip at skabe plads til publikums individuelle kropslige erfaringer i undersøgelsen af fedmeproblematikken. 12 DANSKE MUSEER 2/13 Fig. 4. De kirurgiske instrumenter er udstillet på en bund af silikone. Kontrasten mellem den bløde silikone og det hårde stål mimer det materielle møde mellem krop og instrument. Foto: Medicinsk Museion. Fig. 5. Udstillingens installationer relaterer sig til publikums egne kroppe på forskellig vis. Nogle steder opstår relationen i kraft af et stramt konstrueret installationsdesign, og andre steder har vi fået noget foræret fra udstillingsrummenes eksisterende udformning. Det er bl.a. tilfældet med installationen der behandler diagnosticering af overvægt. Den udfolder sig i et lille smalt rum på knap 2 m2, hvor man, overvægtig eller ej, vil få følelsen af at blive presset af rummets vægge – af at være for stor. Foto: Stamers Kontor.


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above