Page 13

DM2-13

Kroppen på udstilling Powwow i Palæet Holder de danske museer kulturarv skjult for offentligheden for ikke at krænke andres følelser? Overholder Nationalmuseet museumsloven og forskningsforpligtelsen, når vi lader os styre af politisk korrekthed? Og hvad er kulturministerens holdning til, at Nationalmuseet skjuler sine skalpe? Disse tre spørgsmål satte rammen om et samråd i Folketinget d. 10. oktober 2012, og de føjede sig til en debat, hvor Nationalmuseet er blevet beskyldt for både respektløshed og politisk korrekthed. Spørgsmålene trækker tråde til nogle af de mest grundlæggende museologiske diskurser, om oplysningsidealer, åbenhed, selvcensur, respekt og etik. Og de rammer lige ned i de problemstillinger, Nationalmuseet med sin særudstilling ”Powwow – når prærieindianerne danser” har ønsket at pege på (fig.1). At udstille indianere i det 21. århundrede Nær udgangen af udstillingen findes den montre, der på paradoksal vis har vakt furoren: Paradoksalt, fordi den er tom (fig. 2). Her kunne skalpene have været udstillet, fordi skalpe indgik som et væsentligt element i den dragtkultur, udstillingen også handler om. Intet havde været lettere end at lade skalpene hvile i fred på magasinet. Men i stedet valgte vi at inddrage publikum aktivt i de etiske dilemmaer, der er indbygget i at beskæftige sig med etnografiske samlinger i det 21. århundrede. Udstillingen adskiller sig fra den traditionelle indianerudstilling ved ikke at vægte fortid, men nutid, ved at vise åbenhed i forhold til det kuratoriske arbejde og ved at invitere den besøgende til debat om museumsetik, autenticitet og kulturelle rettigheder. Artiklen introducerer tanker - ne bag udstillingen, og den debat, den har affødt. Når fortid bliver nutid Etnografiske samlinger har generelt en stærk overvægt af genstande fra kolonitiden. Det er derfor oftest 17-1800-tallets DANSKE MUSEER 2/13 13 Af Mille Gabriel og Christian Sune Pedersen Fig. 1. Ankomst til Nationalmuseets særudstilling ’Powwow – Når prærieindianerne danser’. Foto: Arnold Mikkelsen 2012.


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above