Page 2

DM2-13

Omslag: ”What kind of a girl do you take me for?” 36 x 26 cm. Akryl/ gouache på papir, 2008. I vinteren 2012/2013 flyttede den svenske kunstner Alba Enström sine malerier, arbejdsskitser, materialer m.v. fra København til Kalmar og omdannede gennem hele udstillingsperioden 4. salen på Kalmar Kunstmuseum (se bagsiden) til atelier og skuerum for kunstnerens egen arbejdsproces, liv og omgang med billeder. Udstillingen med titlen "Don’t you wish your girlfriend was a freak like me?" indblik i et vildt, sansemættet billedunivers centreret om emner og motiver hentet fra undergrunds, rock- og massekulturen, ofte af pornografisk og erotisk karakter, ligesom den gav plads til, at en gruppe elever fra Ölands Konstskola viste deres værker i dialog med Alba En ström. Alba er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1985-1992 hos professorerne Albert Mertz, Bjørn Nørgaard og Mogens Møller og er i dette forår aktuel på Corners udstilling på Sophienholm, 23.3 - 28.4 2013. Leder Line Hjorth Christensen Hot Spot udstillinger?? Ole Strandgaard ”Fedme – hvad er problemet?” – En udstilling til kroppen Ane Pilegaard Sørensen og Bente Vinge Pedersen Powwow i Palæet Af Mille Gabriel og Christian Sune Pedersen At lære sig anmelderiets kunst – en citatmosaik Af kulturformidlerne, Københavns Universitet Når der går hul på publikum – om videndeling i udstillingen Kære krop, svære krop Morten A. Skydsgaard Kun et klik fra en god diskussion – om teknologi som formidlingsredskab Line Stald og Kamma Lauridsen Med plads til nye finurlige streger Tina Bech Nørregaard Storm P – Plakat Fuld Erik Meistrup Køge Bugt på Banen – et samarbejde mellem to museer Bitten Larsen og Kirsten Egholk Brugerinddragelse som reflektorisk evalueringsredskab Tanya Lindqvist og Hanne Flarup Nye Bøger Udstillinger DANSKEMUSEER er et tidsskrift om museernes egenart og deres aktuelle arbejdsvilkår. Danske Museer giver et bredt indblik i museumsfaglige emner og har til formål at debattere, reflektere og skabe forståelse for museets mangfoldighed og relationer til det øvrige samfund, kulturliv, politik, uddannelse, undervisning og videnskab. Artikler i Danske Museer spænder fra kritisk kommentar, polemik og debat til analyse og argumenteret oplysning om de aktiviteter, som til dagligt finder sted i eller udgår fra museerne INDHOLD Danske Museer årgang 26 nr. 2 april 2013 3 6 10 13 17 18 21 22 25 30 33 37 40 Vejledning til forfatteren Alle er velkomne til at indsende artikelforslag til Danske Museer. I forslaget formuleres kort artiklens emne, problemstilling og formål. Illustrationsmaterialet, artiklens omfang og deadline aftales efterfølgende med redaktøren. Billeder sendes i en opløsning på mindst 300 dpi i 100% og nummereres jf. billedteksterne; anfør venligst fotografens navn eller ophavsret. I øvrigt henvises til tidsskriftets hjemmeside: www.danskemuseer.com – med bidrag fra museernes bestyrelser, ansatte, ledelse og andre med faglig interesse for museer og museernes arbejde. Danske Museer er et pointgivende tidsskrift, som udgives 6 gange årligt af den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten med støtte fra Kulturstyrelsen. Artikler og billeder i Danske Museer må ikke benyttes kommercielt eller til netudgivelser uden udgiverens, Museumstjenestens tilladelse. Pdf af artikler kan bestilles hos udgiveren og koster kr. 750,- pr. stk. DANSKE MUSEER udgives af Museumstjenesten, Sjørupvej 1, Lysgård, 8800 Viborg. Tlf 86 66 76 66. NR. 2/13 Redaktion Line Hjorth Christensen (artikler) Tove Borre (korte udstillingsomtaler, publikationer mm.) redaktions sekretær Layout Else Kierstein e-mail: kierstein@esenet.dk Redaktionens adresser Line Hjorth Christensen Engbakken 7 2830 Virum Tlf. 35 38 07 31 e-mail: lhc@danskemuseer.com Tove Lind Borre Sct. Mogens Gade 32 E, st.th. 8800 Viborg Tlf. 86 62 14 34 e-mail: tlb@danskemuseer.com Redaktionskomité Jacob Thage Museum Jorn Jørgen Smidt-Jensen Museum Østjylland Anne-Louise Sommer Designmuseum Danmark Allan Risbo Museumstjenesten Ekspedition Museumstjenesten Sjørupvej 1, Lysgård, 8800 Viborg Tlf. 86 66 76 66 www.danskemuseer.com Annoncer Rosendahls Mediaservice Conny Rita Pallesen e-mail: crp@rosendahls.dk Tlf. 76 10 11 43 Abonnementspris Kr. 230,- årligt Frist for aflevering af stof til nye bøger, udstillinger og meddelelser: 3: 3.5., 4: 9.8., 5: 20.9., 6: 8.11. Aflevering af stof til artikler aftales med Line Hjorth Christensen. Vejledning til forfatteren: Se også www.danskemuseer.com Produktion Rosendahls e-mail: rosendahls@rosendahls.dk


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above