Page 20

DM2-13

Den vidensproducerende udstilling Brugerinddragelsen i Kære krop, svære krop bygger bro mellem den professionelle afsender, dvs. museet, og den unges holdninger og opfattelser. Publikum har i det konkrete tilfælde være så aktive i deres meddelsomhed, at der nu foreligger et materiale til undervisningsbrug, så vi kan give den viden, som udstillingen har genereret, videre til skolerne –så debatten kan fortsætte i klasselokalet. Datamaterialet fra ”Hånden på hjertet” har også vakt interesse i forskningsmiljøet omkring køn og unge, hvor der er ganske lidt viden om, hvad der foregår i unges hoveder om krop, køn og følelser.3 Gæsternes deltagelse i temaet om nøgenhed og fællesbadning betød, at afsnittet ”Omklædningsrummet” fik karakter af et ”Hot spot” – dvs. at denne del i udstillingen bragte museet ind i en aktuel debat om unges badevaner i skolerne. Således endte de unges holdninger til fællesbadning (30% ud af 800 adspurgte svarede ”Det er ikke okay”) på forsiden af Jyllands-Posten nogle måneder efter udstillingsåbningen. Debatten fortsatte i radio, tv og aviser, hvor udstillingens undersøgelse af unges badevaner genererede 31 omtaler i medierne i den efterfølgende måned.4 I betragtning af at mennesket er et særdeles kommunikativt væsen, er det måske 20 DANSKE MUSEER 2/13 ikke så overraskende, at brugerinddragelse er hot. Det kan være en kanal til tusindvis af reflekterende og skabende individer, nemlig museets gæster. Mange af gæsterne, og her særlig gruppen af unge, udfolder sig allerede i online fællesskaber. De har også potentiale til at berige udstillinger med nyt indhold, spændende debat og interessante holdninger, som kan skabe en langt bredere samfundsinteresse for det valgte udstillingsemne. I lyset af vores erfaringer med Kære krop, den megen produktive respons, og debatterne, det affødte, er der grund til at tro, at mange udstillinger i fremtiden ikke alene vil formidle en allerede kendt portion viden, men i sig selv vil være med til at producere ny viden. Data om unges brug af udstillingen er fra et museumsdidaktisk forskningsprojekt, som laves i samarbejde med Center for Scienceuddannelse, AU. Udstillingen er skabt i samarbejde med kunstner Rosan Bosch og har fået to millioner kroner i støtte fra TrygFonden, Nordea-fonden, Tips- og lottomidlerne samt Region Midt. Til udstillingen knytter sig undervisningsbogen Kend din kropspolitik (læs mere på www.kropspolitik. dk) 1. Når det er svært at være ung i Danmark, Center for Ungdomsforskning, 2010: 138–43. 2. Kirsten Drotner et al: Det interaktive museum. Samfundslitteratur, København 2011: 11-14; Nina Simon: The participatory museum. Santa Cruz, California: Museum 2.0, 2010: i-iii. 3. ”Ny trend: Museerne vil tappe gæsterne for viden”, Politiken 29.11.2012. 4. Ifølge Infomedia. Udstillingens skulpturer skaber refleksion hos de unge, som overraskes af urkvinden Venus fra Willendorf og den menneskestore Barbies krop. Foto: Morten A. Skydsgaard. Seks uger efter åbningen havde 1000 gæster tilkendegivet deres holdning til fællesbadning. Foto: Morten A. Skydsgaard.


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above