Page 21

DM2-13

Kroppen på udstilling DANSKE MUSEER 2/13 21 Kun et klik fra en god diskussion – teknologi som formidlingsredskab Synes du, at det er OK kunstigt at ændre på sin krop? Der er fuldstændig stille i udstillingen Kære krop, svære krop på Steno Museet i Aarhus; en HTX klasse er i gang med at indtaste deres svar ved hjælp af en lille sender, som de hver især har fået udleveret ved rundvisningens start. Inden afstemningen har eleverne udforsket det afsnit af udstillingen, der handler om doping, brystforstørrende operationer, korsettets historie, højfjeldssol, fedtsugninger m.m. Eleverne kan svare Ja, Nej eller i nogle tilfælde på ovenstående spørgsmål. Få sekunder efter har alle elever indtastet deres svar, og da resultatet fra afstemningen viser sig på skærmen, opstår en livlig diskussion. Beskrivelsen ovenfor kunne lige så godt passe på en 7. klasse, på tur rundt i udstillingen med en formidler og udstyret med personlig clicker – et lille digitalt redskab, der sikrer, at eleverne kan afgive deres stemme anonymt. Hvorfor bruge clicker? Vores mål er at få eleverne til at reflektere. Ved at anvende clickere i formidlingen, bliver det muligt at få eleverne til at italesætte et tabuiseret emne, hvor risikoen for at blotte sig, ved åbent at give sit svar til kende, er stor. Hvordan har de unge det med egen og med andres kroppe, er der en sammenhæng mellem kropsopfattelse og kropsidealer, og hvem fastsætter egentlig det ideal, de finder gældende? Den anonyme afstemning giver eleverne mulighed for at diskutere emnet ud fra de forskellige holdninger, som clickersvarene har synliggjort og i fællesskab drøfte og forsøge at begrunde, hvorfor svarerne ser ud, som de gør. Diskussionen er ufarlig at deltage i, netop fordi man kan tale ud fra afstemningsresultaterne frem for at sætte sig selv på spil. En overvægt af eleverne i to forsøgsklasser siger endvidere i en skriftlig evaluering, at de svarer mere ærligt i en clickerafstemning, fordi de ikke bliver påvirket af kammeraterne. Vi mener, at clickerne er et rigtig spændende værktøj, fordi de åbner op for diskussioner, hvor det er sikkert for alle at byde ind og deltage. I den aktuelle rundvisning er de bl.a. med til at tydeliggøre, at de forventninger vi har til hinanden ikke altid stemmer overens med virkeligheden, og at den fælles eksplicitte gruppeopfattelse ikke nødvendigvis harmonerer med den enkeltes oplevelse. Måske har vi en fælles forståelse af, at alle er ok med at bade med hinanden efter idræt, og så gør det indtryk at opdage, at en femtedel eller en tredjedel af eleverne i klassen ikke finder det ok. Og når vi endvidere kan gå ind og vise, om det er piger eller drenge, der ser det som mest problematisk, gør det stort indtryk og sætter tanker i gang. ”Spørgsmålene gav nye vinkler, men jeg ville bestemt ikke være lige så ærlig, hvis man skulle have svaret ved håndsoprækning” Pige 17 år Teknologier i formidlingen Skoletjenesten ved Science Museerne inddrager gerne teknologier i formidlingen, men vi mener, det er meget vigtigt at være kritisk omkring deres anvendelse, da det er målet med rundvisningen, der må være retningsgivende for Skoletjenestens arbejde og ikke metoden. Et kriterium for os er derfor, at teknologien fungerer som en generator for læringsprocessen og ikke inddrages udelukkende som motivation. Det er vores erfaring, at med brugen af clickere i Kære Krop-rundvisningen, understøtter teknologien den unges mulighed for at forholde sig og afprøve egen mening omkring et svært emne. Clickerne blev oprindelig udviklet med henblik på undervisning med specifik viden tilegnelse som mål, men for os har de vist sig, også at være et særdeles effektivt redskab, når målet er at få brugerne til at tage aktivt del og forholde sig til en udstillings problematikker. Science Museerne udgøres af Steno Museet, Væksthusene i Botanisk Have, Ole Rømer Observatoriet og Herbariet. Af Line Stald, Skoletjenesten og Kamma Lauridsen, formidler, Steno Museet, Science Museerne De synlige resultater gør det muligt at ”teste” egen mening i forhold til andres og er et godt udgangspunkt for diskussion. Foto: Lise Balsby/AU-kommunikation.


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above