Page 30

DM2-13

Digitalt Køge Bugt på Banen – et samarbejde mellem to museer Samarbejde mellem museer er et vilkår, der er kommet for at blive. Men der vil altid være udfordringer, som det er vigtigt ikke at snuble over, når to forskellige institutioner mødes i et nyt samarbejde. 30 DANSKE MUSEER 2/13 Køge Bugt på Banen I oktober 2012 lancerede Greve Museum og Forstadsmuseet den fælles hjemmeside www.kogebugtpaabanen.dk støttet af Kulturstyrelsens digitaliseringspulje. Det var Køge Bugt-lovens 50-års jubilæum i 2011, som førte museerne sammen i et projekt med fokus på forstæderne langs Køge Bugt. I forvejen arbejdede begge museer med den nyeste tids historie, så vi kunne udfordre hinanden i, hvilke dele af nyeste tid, der skulle fremhæves eller nedtones i det fælles hjemmesideprojekt. Køge Bugt-loven lagde grunden til den på én gang mest detaljerede og i størst grad gennemførte byplan i Danmarkshistorien. Landskabet strækker sig over fem kommuner, og i planlægningen er der arbejdet med alt fra butikscentre til asfaltdybder og bredder på stier og veje. Der var planlagt boliger til 150.000 mennesker, og selvom ikke alt blev realiseret, repræsenterer byggeriet af boliger til 100.000 mennesker, infrastruktur, institutioner mv. en markant ændring af landskabet. Da Køge Bugt-loven blev vedtaget, gik de små landkommuner således i gang med et veritabelt byggeboom og udviklede sig fra små landbosamfund til moderne københavnske forstæder. De nye bebyggelser var steder som Brøndby Strand, Hundige Center (i dag Waves) og Askerød. De kendes endnu ikke for deres store kulturhistoriske værdi, men de rummer et stort potentiale, når det kommer til at fortælle historien om det danske velfærdssamfund. Den historie har museerne anset for vigtig at formidle, og resultatet blev www.kogebugtpaabanen.dk Hjemmesiden udsprang af et større projekt, nemlig Køge Bugt på Banen, som museerne startede et samarbejde omkring allerede ved årsskiftet 2011/2012 med støtte fra Kulturstyrelsens formidlingspulje. I bund og grund formidler hjemmesiden den viden, vi indsamlede i foråret, og uden dette projekt havde det ikke været muligt at realisere hjemmesiden. Samtidig betød det første projekt, at museerne allerede havde taget hul på at udvikle en samarbejdskultur til efterårets projekt. Samarbejde som læreproces Det samlede projekt Køge Bugt på Banen har været en læreproces for begge museer, fordi det blev et gensidigt møde med et andet museums virksomhedskultur. Vi bruger ordet ”virksomhedskultur” for at markere, at enhver arbejdsplads har en egen kultur og måde at ”drive forretning på” uanset om de tilhører samme branche eller ej. Det er en udfordring, når man møder andre kulturer, men også en kilde til berigelse og videreudvikling, både fagligt og institutionelt. Med udgangspunkt i de erfaringer vi har gjort os i løbet af det sidste 1½ års samarbejde, vil vi dele en række fordele og udfordringer, som forhåbentlig kan gavne andre museer, som står på tærsklen til nye samarbejdsprojekter. For helt konkret: når melodien først er fundet, vejer fordelene heldigvis tungest. Samarbejdet har været en proces, hvor vi har måttet se hinanden og os selv i øjnene for at ændre de vaner, som viste sig ikke at være gavnlige i fællesskabet. Vi vil nævne et enkelt eksempel, hvor den processuelle tilgang ændrede vores samarbejde: Museerne ligger i hver sin ende af Køge Bugtplanen, men geografien, som i første omgang samlede museerne om projektet, var i første omgang også en adskillende faktor. Til forårets samtidsdokumentation blev det besluttet, at museerne hver især skulle arbejde med deres eget geografiske område: Greve Museum koncentrerede sig om Karlslunde, Greve og Hundige, og Forstadsmuseet om de resterende byer. Det betød, at det var svært at få ejerskab til projektet som helhed, og det havde sandsynligvis været mere givende at lave samtidsdokumentationen på tværs af museums- og kommunegrænser, for dermed havde vi fået et større indblik i hinandens områder og i de to museers måder at organisere arbejdet. I digitaliseringsdelen besluttede vi Af Bitten Larsen og Kirsten Egholk, museumsinspektører på hhv. Forstadsmuseet og Greve Museum Når man færdes ude i byrummet, møder man plakater med Køge Bugt på Banens QR-kode med indbygget logo og et spørgsmål, som skal pirre nysgerrigheden. I Ishøj spørger vi f.eks. ”Vidste du, at gaderne i Ishøj Bycenter hedder det samme som gaderne i en gammel købstad? Scan koden og lær mere om vores by og Køge Bugt på Banen”. Foto: Forstadsmuseet og Greve Museum.


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above