Page 31

DM2-13

DANSKE MUSEER 2/13 31 at samskrive alle tekster, tage fælles beslutning om samtlige billeder og citater og i det hele taget holde os for øje, at projektet var ét hele med fælles afkast. Det har i alle henseender været meget mere frugtbart. Refleksioner ud fra Schein Edgar Scheins teori1 om kulturniveauer i en organisation har efterfølgende givet os et refleksionsrum til at anskue samarbejdet som læring for to forskellige museer. Ifølge Schein er der tre forskellige niveauer i virksomheders kultur og som vi efterfølgende har brugt til at reflektere over forløbet: Det første niveau,artefakter og adfærd, er det man umiddelbart kan se og føle ved indtræden i en ny organisation, f.eks. kontorer og medarbejderes interaktioner. Nyansatte eller, i vores tilfælde kollegaer fra et andet museum, er bedst til at lægge mærke til disse ting. F.eks. benytter Forstadsmuseet åbne kontorer i større udstrækning end Greve Museum. Skueværdier eller virksomhedens værdier og normer er det andet niveau og det synlige Det var vigtigt mål at nå ud til målgrupper, som normalt ikke ser sig inkluderede i museernes fortællinger, og derfor valgte museerne, at hjemmesiden skulle være på både dansk, engelsk og tyrkisk. Til lanceringen af www.kogebugtpaabanen.dk inviterede vi de tidligere borgmestre fra de involverede kommuner. På billedet ses Per Madsen fra Ishøj med hustru, Kjeld Rasmussen fra Brøndby Kommune og tidligere amtsborgmester Per Kaalund med hustru. Aktørerne i byudviklingen skulle samarbejde om at skabe moderne byer, der kunne rumme det gode liv. Foto: Forstadsmuseet.


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above