Page 32

DM2-13

Rom blev ikke bygget på en dag, det samme gælder byerne langs Køge Bugt og også det gode museumsarbejde. Der er forskel på at samarbejde på et overordnet niveau og at blive enige om detaljerne i et projekt, men når det lykkes, er det meget frugtbart at arbejde på tværs af geografiske skel og faggrænser. Foto: Forstadsmuseet. Scheins analyser af niveauerne i en virksomhed kan bruges til at kaste lys over, hvad der kan være af udfordringer, når to institutioner skal samarbejde. Illustration: Greve Museum. Kulturstyrelsen 25 fortællinger fra Den kolde Krig. Kulturstyrelsen har udpeget 25 steder på Danmarkskortet, der kan være med til at fortælle om livet under Den Kolde Krig. Områderne, mange tophemmelige, rummer bunkers, radarer, flyvepladser og flådestationer, som nu skal gøres mere synlige for omverden. Grønlands Nationalmuseum og Færøernes Landsarkiv har også deltaget i arbejdsgruppen som kongerigets nordatlantiske koldkrigsekspertise, og parallelt hermed er udpeget seks områder i Grønland og to på Færøerne. Udpegningen er foretaget af en arbejdsgruppe under ledelse af Kulturstyrelsen med deltagelse af Forsvarsministeriet, Forsvarets Bygning- og Etablissementstjeneste, Beredskabsstyrelsen, Østsjællands Museum, Øhavsmuseet, Statens Forsvarshistoriske Museum og Baltic Initiative and Network. www.kulturstyrelsen.dk Vadehavet nærmere Unesco-listen Vadehavet, en naturperle i international topklasse, rykker et skridt nærmere en plads på Unescos liste over unikke kulturog kulturarv. Ansøgningen om at komme på listen er nu afleveret. www.kulturstyrelsen.dk Dansk-chilensk kultursamarbejde Med afsæt i Kronprinsparrets officielle besøg i Chile (marts 2013) iværksætter danske og chilenske kulturinstitutioner og kunstnere et kultursamarbejde, der skal folde sig ud over de næste år. Der er fokus på lærende partnerskaber og udveksling begge veje mellem kunstnere og kulturinstitutioner. www.kulturstyrelsen.dk Ansvar for arkæologisk arbejde fordeles på færre museer Ansvaret for det arkæologiske arbejde vil fra 2014 bliver samlet på 27 museer og museumsenheder mod den hidtidige fordeling på 42. Ændringen skal give større viden, mere forskning og endnu mere professionelle museer. Museerne kan bruge 2013 til at lave samarbejdsaftaler, da den nye struktur skal være klar 1. januar 2014. Disse skal godkendes af Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen tilbyder hjælp til museerne med samarbejdsaftalerne. www.kulturstyrelsen.dk 32 DANSKE MUSEER 2/13 udtryk for en organisations værdier, og hvordan vi gerne vil opfattes af omverdenen. De kommer f.eks. til udtryk i museernes missioner og visioner. Mest udfordrende for to museer, der skal samarbejde, er ifølge Scheins model de grundlæggende antagelser i en organisation (det tredje niveau). De eksisterer usynligt og ubevidst for den enkelte medarbejder i organisationen, men kommer til udtryk i vores handlinger. Det ene museums grundlæggende antagelser, normer og artefakter er ikke mere rigtige end det andet museums, men vi har oplevet, at det stiller krav til de pågældende medarbejdere at navigere imellem forskellige organisationskulturer. Læreprocessen har været et opgør med en såkaldt ”sådan plejer vi at gøre”-kultur og fordret fleksibilitet. Den proces tager tid, og det er nødvendigt at medregne den ekstra arbejdstid allerede, når projektet er i sin vorden. Fordelene ved at samarbejde på tværs af geografi og museer har heldigvis overskygget udfordringerne. Januar 2013 blev tredje samarbejdsprojekt mellem museerne søsat. Vi skal udvikle et online kildebaseret undervisningsmateriale om forstaden – denne gang med gymnasielærere og elever fra tre gymnasier langs med Køge Bugt. Med vores indhøstede erfaringer er det både med stigende forventninger og glæde, vi kaster os ud i det. 1. Schein, Edgar H. (2004): Organization Culture and Leadership, 3rd edition. Jossey-Bass A Wiley Imprint 2004, p. 26. Meddelelser


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above