Page 33

DM2-13

Evaluering Brugerinddragelse som reflektorisk evalueringsredskab DANSKE MUSEER 2/13 33 Hvad sker der når eleverne inddrages som medudviklere af museernes undervisning – og hvad kan vi selv bruge de nye stemmer til? Tør vi lytte, har vi tiden og modet til at blive klogere på os selv? Ved genåbningen af Sorø Kunstmuseum søsatte vi et undervisningsprojekt, hvor evalueringen ikke blot var en pligt, men et redskab til gavn for hele museet. For et år siden genåbnede Vestsjællands Kunstmuseum, nu Sorø Kunstmuseum, med en ny tilbygning, tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Den nye knap 1400 m2 store tilbygning tager udgangspunkt i det eksisterende museum og dets beliggenhed i Sorøs historiske bymidte. Den indrammer to smukke gårdrum, museumsgården og biblioteksgården. Tilbygningen har tilføjet museet nye udstillings- og publikumsfaciliteter: En café, en foredragssal og ikke mindst rum til museets satsning på formidling, undervisning og aktiviteter til børn, unge og deres familier. Alt dette er placeret midt i museets hjerte, indgang og café, for at signalere vores tro på museet som et særligt oplevelses og læringsrum. Visionen på Sorø Kunstmuseum er at facilitere en multisensorisk helhedsoplevelse hvor arkitektur, samlinger, særudstillinger og undervisning går op i en højere enhed. Sanseligheden, nærværet og langsommeligheden muliggør rum for autenticitet, nye videnskilder og en anden tilgang til problemstillinger. I undervisningen arbejder vi ud fra fire dogmer: 1. Facilitering af et personligt møde med kunsten med plads til kunstfaglig viden og aktiv deltagelse. 2. Fokus på autenticitet og sansning. 3. Viden og faglighed skabt i samspil mellem elever, kunstværker og museumsunderviser. 4. En åben og undersøgende tilgang til kunsten. Kunsten at føle sig hjemme I kraft af de nye rammer søsatte vi i januar 2012 projektet ’Kunsten at føle sig hjemme – med brugerne som medudviklere af undervisningsforløb på Sorø Kunstmuseum’. Projektet havde til formål at kvalificere museets undervisningstilbud til grundskoler og ungdomsuddannelser set i lyset af de nye udstillingsrum og tilgængelige værker. Kvalificeringen skulle ske ved at inddrage lokale skoler fordelt over indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. De skulle være med til at udvikle form og indhold i fire udvalgte forløb for derved at gøre brugernes egne stemme til en central del af den fremtidige undervisning og af undervisningsmaterialerne. ’Kunsten at føle sig hjemme’ er baseret på museets vision for undervisning i udveksling med det didaktiske, pædagogiske felt, bl.a. Lotte Darsøs innovationspædagogik,1 Olga Dysthes autentiske dialog,2 Dunn og Dunn-modellen for børns læringsstile3 og Tine Nygaards kiler.4 Den autentiske dialog er en samtaleform, der giver meget tid og plads til elevernes spørgsmål og input, men som alligevel leder eleverne på vej mod at begribe og tilegne sig et givent stof. Dunn og Dunn-modellen tager højde for, at alle elever har forskellige måder at lære på og kan være med til at sikre den variation i aktiviteterne på museet, der får flest elever med. Kile-metoden er en tilgang til kunstværker, der skaber høj grad af engagement og selvrefleksion hos den enkelte elev, fordi det er elevens egne valg og Af Museumsinspektør Tanya Lindkvist og museumsunderviser Hanne Flarup, Sorø Kunstmuseum Sorø Kunstmuseum 2013. Foto: Anders Sune Berg.


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above