Page 38

DM2-13

Nye bøger og andre publikationer Blomster og Verdenssyn I anledning af udstillingen (til 20.10.1013) udgiver Museet kataloget Blomster og Verdenssyn. Rigt illustreret og med artikler af kunsthistorikere, konservatorer og botanikere. Samtidig udgiver Prestel Verlag i samarbejde med SMK pragtbogen Det Grønne Florilegiummed samtlige 395 blomstermalerier fra et af 1600-tallets fineste florilegier. Statens Museum for Kunst, København, 2013 NATURLIGHED – Billedhuggeren Mogens Bøggild Til udstillingen (til 1.9.2013) er udgivet katalog, der rummer tekster af museumsdirektør Stig Miss, museumsinspektør William Gelius og ph.d. stipendiat ved Aarhus Universitet Rasmus Kjærboe. Thorvaldsens Museum, København 2013 Per Inge Bjørlø I forbindelse med udstillingen har museet udgivet bogen ”Per Inge Bjørlo” med tekster af Bente Larsen, Poul Erik Tøjner og Ole Juul. 76 s., Tønder Kunstmuseum, Museum Sønderjylland 2013. Pris 110 kr. Claus Carstensen: Pavilion of the Naked I forbindelse med udstillingen (til 8.5.2013) er der udgivet et omfattende katalog. Udstillingen vises samtidigt med Claus Carstens separatudstilling i Morsø Kunstforening. Både kataloget og de to udstillinger ligger i forlængelse af udstillingen – med samme titel – på Galleri Tom Christoffersen i 2008 og Claus Carstensens essaysamling ”Feltarbejde”, der udkom på Forlaget Vandkunsten i 2012. Titlen ”Pavilion of the Naked” var også øgenavnet på en af afdelingerne i den berygtede græske psykiatriske anstalt Leros Colony of Psychopaths, hvis politiske historie i 1960’erne og 1970’erne er en europæisk version af de her adresserede emner, og hvis kaldenavn har samme rå anslag som titlen på udstillingerne. Vesthimmerlands Kunstmuseum, Aars 2013 Webtekst. Strejftog gennem teatergarderoben Af Viben Bech I forbindelse med den nye permanente udstilling – genåbning af den historiske 1700- tals garderobe udgiver museet webtekst. I artiklen omtales bla. Holbergs parodiske komedie om magt og maskering, Ulysses von Ithacia fra 1724. Teatermuseet i Hofteatret, København 2013. www.teatermuseet.dk Desuden har Vitra Design Museum udgivet et omfattende særkatalog på engelsk og tysk med artiklerne: Just what is it makes pop art so different, so appealing? A Success Story af Tobias Lander. From Mad Men to Pop Artists: The Nexus of advertising and Pop Art af Steven Heller. Cover and Content: Appearance and Reality in Pop Music and Pop Art af Diedrich Diedrichsen. ’A Menhir of a Room’: The Spiritual Aspect of Pop af Bettina Korinterberg. The Shop Winfow and pop Art:From Precious Elixir to Calmative Potion af Thomas Kellein. Pop – The dissolution of Art and Design af Mathias Schwartz- Clauss. Mutations of Pop af Marco Livingstone. The Plastic of Inner space af Birgitte Felderer samt Tu vuo ‘fa’ l’americano – The Assimilation of American Way of Life in Italy, 1950-1980 af Dario Scodeller. Vitra Design Museum og Louisiana, Humlebæk, 2013 Giv os I dag… Når kunsten går I kirke I forbindelse med det landsdækkende udstillingsprojekt om samtidskunstens rolle i den danske folkekirke er udgivet katalog på dansk og engelsk med tekster af såvel præster, kunstnere og kunsthistorikere, interviews, billeder m.v. Kataloget er udgivet med støtte af Kulturstyerelsen og Ny Carlsbergfondet. De medvirkende museer og KØS, 2013 Den Glemte Søster I forbindelse med udstillingen på Skovgaard Museet med værker af Susette Holten Skovgaard (til 20.5.2013) er udgivet katalog med artikler om Susettes kunstnerisk virke og hendes plads i kunsthistorien som en af Skovgaard-slægten og som en af kvinderne omkring oprettelsen af Den frie Udstilling. Bidragyderne til kataloget er bl.a. museumsleder Anne-Mette Willumsen, Skovgaard Museet og museumsleder Teresa Nielsen, Vejen Kunstmuseum. 224 s., ill. Skovgaard Museet, Viborg 2013 GRUNDLAG. Materialitet no. 2 (jord) Forfatter, red.: Birgitte Kirkhof Eriksen I forbindelse med udstillingen med samme titel (omtalt i Danske Museer, nr. 1, 2013) til 5.5.2013, er udgivet katalog med bidrag af: Torsten Bøgh Thomsen, Bo Holm Jacobsen, Craig Dworkin, Stig Brøgger, Ismar Cirkinagic, Olafur Eliasson, Amalie Smith, Constantin Hansen, Per Bak Jensen, Maria Loboda, Richard Long, Marie Lund, Ana Mendieta, Juliana Spahr, Rolf Nowotny, Dennis Oppenheim, Thiago Rocha Pitta, Amalie Smith, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Mandla Reuter, Robert Smithson. 147 s., heftet, ill. farve. Sorø Kunstmuseum 2013 Tidsskrifter Fund & Fortid, nr. 1, 2013 Red.: Niels Bødker Thomsen (ansvh.) Red.: Leder Jørgen Viemose: Elhøj – en 12.000 år gammel rasteplads. Litteratur og noter. N.B. Thomsen: Top 10. Årets arkæologiske fund 2012. Se i øvrigt www.kulturstyrelsen. dk Ulla Mannering: Forhistorie i farver. Om farver i forhistorisk tekstil. Preben Ravnsvad: En ødekirkegård ved Randers Fjord. Jørgen G. Berthelsen: Murstenologi for arkæologer, anden del. Litteratur. Noter. Jørgen Viemose: Brommespidser. Pilespidser, spydspidser og/eller..? Litteratur og noter. Jan Andersen,formand: Godt nytår fra formanden. Indkaldelse til årsmøde. SDA’s bestyrelse og Fund & Fortids redaktion. Udkommer 4 gange om året. Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer. www.arkaeologi-sda.dk Natur og Museum, nr. 1 Marts 2013. Red.: Thomas Secher Jensen (ansvh.), Theis Andersen, Charlotte Clausen, Morten D.D. Hansen og Inge-Marie Høi. Vilde Bier Af Henning Bang Madsen og Yoko Luise Dupont Ud af honningbiens skygge. Når man ser bort fra honningbien og de 29 arter af humlebier, huser Danmark hele 249 arter af vilde bier. – Der er bladskærerbier, som med deres kæber skærer bladstykker af for at fragte dem hjem til reden. Der er buksebien, der samler pollen i sine store gulerodsfarvede bukser. Der er blåhat-jordbien, der kun vil samle pollen i blåhat – og kan bære op til 30.000 lyserøde pollenkorn ad gangen. Der er hvepsebierne, som lægger æg i andre biers rede og derfor har fået betegnelsen ”kleptoparasitter” – akkurat som pragtbien, der for første gang blev truffet i Danmark i 2012. Og mange andre bier, som alle omtales i hæftet. Udkommer 4 gange om året. Naturhistorisk Museum, Aarhus. www.nathist.dk Abonnement pris 198 kr, løssalg 60 kr. NOMUS, nr. 1, 2013. Februar. 26. årgang Red.: Grethe Post (ansvh.), Inge Kristensen, Susan Johnsen, Esben Aarsleff, Pernille Pantmann, Ida R. Klahn og Finn E. Kramer Susan Monica Johnsen: Skansebakken og Hillerød Overdrev. Kilder. Litteratur. Internet. Esben Aarslef: Orebjerg Agre – mere end bare en boplads fra yngre stenalder. Litteratur. 38 DANSKE MUSEER 2/13


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above