Page 39

DM2-13

Pernille Pantmann: ”De onde Grave” – endnu et kultsted ved Ølsted. Litteratur. Den nye udstilling i Frederiksgade. Udkommer 3-4 gange om året. NoMus er medlemsblad for Nordsjællandsk Museumforening. Folkemuseet, Hillerød. www.folkemuseet. dk SFINX . 36 årgang. 2013. Nr. 1 Red.: Anne Marie Carstens, Pernille Carstens, Bo Dal Hermansen, George Hinge, Thomas Hoffmann, Jens Krasilnikoff, Karin Kryger og Louise Mejer (ansvh.) Mogens Nykjær: Rembrandt i Messina. Om en samling af Rembrandts værker i Messina. Morten Warmind: Den keltiske kriger. Jesper Eidem: Tilbage til Rania. Udgravninger i Irak. Tim Boaz Bruun Skuldbøl: På kanten af Zagros bjergene. Arkæologiske undersøgelser på Rania-sletten i det nordlige Irak. Anne Hedeager Krag: Silkens vej til Norden. Anne-Marie Keblow Bernsted: Flammende farver på den eurasiske steppe. Om bl.a. ikat-tekstiler. Bagsideartikerl: Christina Videbech: Ishøjfyrstens grav. Udkommer 4 gange om året. Orbis Terrarum, Aarhus Universitet. www.tidsskriftetsfinx. dk Abonnement: 330 kr., løssalg 80 kr., rejsenummer 110 kr. SKALK, Nr.1, Februar 2013. Red.: Christian Adamsen Thomas Bertelsen: Kirkegavlens Spor. Hvad der fremkom ved den vigtige undersøgelse af Jelling Kirke I sommeren 2012. Gitte Ingvardson:. Bornholms største sølvskat. På Bornholm er fundet overvældende mange skatte, som har meget at fortælle. Tove Engelhardt Mathiassen: Madam Bunkeflods Bolig. Hvad vi mener at vide om det hus, hvor H.C. Andersen mødte poesien. Karen Schou-Pedersen/Christian Adamsen: Spindevisedigteren. Enkefru Bunkeflods mand kan der spindes en lille fortælling om, for han hørte selv til blandt de skrivende. Kronik: Helle Reinholdt: Den kongelige dåbsfest. Ud fra detaljerige, samtidige papirer tager forfatteren os næsten med til bords ved den stor renæssancefest – kong Frederik 2’s og hans dronning Sofies dåbsfest for deres 2. datter 1575. Peter Pentz: ”Se det måtte jeg”. En dansk kunstners besøg ved Stonehenge iført praktiske støvler. Bagsideartikel: Opmuntring til at spinde. En af H.C. Bunkeflods fine spindeviser. Udkommer 6 gange om året. SKALK, Højbjerg. www.skalk.dk. Pris abonnement: 284 kr. Furesø Museer nyt Red.: Cathrine Kyø Hermansen (ansvh.) og Ellen Elisabeth Jensen Furesø Museer – Immigrantmuseet, Mosegaarden, Købmandsmuseet Cornelen, Kulturhuset. Oversigt over udstillinger, skoletjenester og arrangementer m.v. på de forskellige afdelinger. Furesø Museer, Immigrantmuseet, Arkiver 2013. www.furesoemuseer.dk www.immigrantmuseet. dk ICOM e-newsletter February 2013 Headline: The international museum community unites on the issue of Mali’s cultural heritage. International Committees prepare their activity programmes for the ICOM General Conference. UNESCO training held in Amman to help protect Syrian cultural heritage. Le petit cirque: a feast for the senses ICOM Portugal and ICOM Europe come together in Lisbon: Costume: Clothes tell stories. Publications: The new face of the ICOM Code of Ethics for Museums IMD. Practical information. Kan findes og bestilles på: http://icommunity. icom.museum/en/content/e-newsletter. Abonnement kan bestilles på: enewsletter.icom@icom.museum DANSKE MUSEER 2/13 39 Meddelelser Den Gamle By, Aarhus Opgang fra 70’erne får ’beboere.’ Frk. Sneum, Havnegade 1, 1.tv. Til sommer åbner hjørneejendommen Tårnborg i bykvarteret fra 1974 og her kan man bl.a. besøge tre lejligheder, et konditori og en gynækologpraksis. Frk. Sneum – Bodil Christiane Kolding Sneum var født i Aarhus, men boede i Nordsjælland til sin død. Frk.Sneum donerede hele sin lejlighed med møbler og andet indbo til Den Gamle By i 2004. Heriblandt mange dagligdags ting fra 1960’erne, som ellers er meget vanskelige at skaffe. Museum Lolland-Falster, Frilandsmuseet, Maribo Museumsforeningen Lolland-Falster er i samarbejde med museet ved at fremstille historiske dragter til brug på Frilandsmuseet. Gennem de seneste år har Museumsforeningens tekstillaug arbejdet med projektet ’Bondens Børn’. Med projektet sætter foreningen fokus på bondesamfundets tekstiler, der blev fremstillet eller anskaffet til børn i perioden 1800-1914. Med en dragkiste med disse tekstiler er der mulighed for at give et indblik i en tid, hvor mange børn tidligt måtte tage del i det daglige arbejde, hvor der var stor forskel på, om man voksede op i byen eller på landet, og om man stammede fra en gård eller et hus. Kisten indeholder mange muligheder og museumsforeningen har allerede nu tanker om at udvide dragkisten til at vise noget om bondekvindernes håndarbejdsfærdigheder. Vesthimmerlands Museum, Aars Kulturarvstjenesten Vesthimmerland er kommet godt fra start. Kulturarvstjenesten er den første borgerservice for kulturarv i Danmark og har ifølge Kulturstyrelsen eksemplarisk karakter med henblik på hvordan museer kan arbejde med brugerinddragelse og outreach-strategier. Undervisningsprojekt for børn med særlige behov. I de senere år har museet engageret sig med stor succes inden for museumsundervisning, hvor museumsunderviser Kim Callesen har udviklet og gennemført forløb for alle klassetrin. Som særligt led i dette udviklingsarbejde forberedes nu et projekt, der skal tilrettelægge undervisningsforløb for børn med særlige behov såsom ADHD og Aspergers Syndrom. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og gennemføres i samarbejde med Børneog Skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune, CFU-Nordjylland og projektkonsulent Pernille Lyngsø. Møder, Konferencer ICOM General Conference 10. – 17. August 2013, finder sted i Rio de Janeiro i Brasilien – Cidade das Artes i Barra da Tijuca. http://rio2013. icom.museum hvor man kan finde program, hotel booking og turist oplysninger. Statens Kunstråd Den Tværæstetiske Pulje nedlægges. Efter tre ansøgningsrunder med Den Tværæstetiske Pulje har Statens Kunstråd besluttet at nedlægge puljen. Man finder, at Puljens støttekriterier har peget i flere retninger, hvilket vanskeliggjorde det både for ansøgerne, at vide om puljen var relevant at søge, og i forhold til rådet at prioritere de indkomne ansøgninger. Statens Kunstråd vil fortsat yde tilskud til projekter af tværæstetisk karakter, der fremover vil blive tilgodeset i regi af udvalgenes eksisterende puljer. www.kunst.dk


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above