Page 42

DM2-13

Udstillinger Louisiana, Humlebæk Til 9.6. Pop Art Design Pop har i et halvt århundrede påvirket hele verden, institutionerne og også Louisiana. Pop er den frække lyd, det banale billede og det sofistikerede synspunkt på én gang. Udstillingen præsenterer omkring 180 værker af internationale ikoner inden for kunst og design fra 1955- 1972 med kunstnere som Warhol, Rauschenberg, Oldenburg, Hamilton og Lichtenstein og designere som Eames, Panton, Nelson og Sottsass. Tekst: Kiki Kogelnik: Uden titel (bombe), ca. 1964. Foto: Kevin Ryan. Pop Art Design er som koncept og i sin iscenesættelse et nyt begreb til forståelse af periodens kreative processer, hvor en betydelig gensidig påvirkning mellem kunst og design affødte helt nye udtryk. Man rykkede ved definitioner af kunst og design og dermed også ved hierarkier mellem dem. På udstillingen er dialogen mellem de to ’produkter’ bevidst jævnbyrdig, og det kan flere steder være svært at afgøre, hvad der er hvad. Der er til udstillingen udgivet internationalt særkatalog og et dansk katalog i form af Louisiana-Revy – se publikationer. 42 DANSKE MUSEER 2/13 Statens Naturhistoriske Museum, København Indtil videre Flora Danica Udstillingen indgår i lanceringen af Parkmuseerne. Det begyndte med multebær. Siden hen blev tusindvis af blomster, alger og svampe tegnet og trykt til en storslået bog om Danmarks vilde planter: Flora Danica. Udstillingen fortæller om de danske botanikere, der drog ud i naturen for at kortlægge den danske flora. På udstillingen vises de originale kobbertryk side om side med moderne kunstneres nyfortolkninger af Flora Danica. Arbejdermuseet, København Til 12.5. Modspil. Hans Tichas kritiske kunst før og efter murens fald Maleren og grafikeren Hans Ticha har gjort udsagnet ”Ironi er pligt” til lede - tråd for sin kunst. Ticha trådte i karakter som østtysk systemkritiker tidligt i sin kunstnerkarriere. Han latterliggjorde magthavernes bombastiske selvfremstillinger og diktaturets brug af ritualer og symboler i store, farverige formater. Tichas mål dengang som nu er at invitere til refleksion over den almengyldige betydning af magtens sprog og diktaturets selvbilleder. Hans Ticha (f. 1940) arbejdede frem til murens fald i DDR, hvor han var en succesfuld og præmieret brugsgrafiker og bogillustrator i Berlin. I slutningen af 1970’erne begyndte han at lave sine systemkritiske malerier. De udfordrende politiske billeder måtte han holde skjult. Først efter DDR’s sammenbrud har han kunnet udstille malerierne. Efter murens fald flyttede Ticha til det tidligere Vesttyskland, men hans samfundskritik blev ikke mindre besk ved mødet med det kapitalistiske konsumsamfund. Hans Ticha er blevet kald DDR-tidens eneste pop art kunstner, og han henter inspiration fra trivialkulturen. Han vedkender sig også en klassisk ballast fra de russiske konstruktivister, Bauhaus-malerne og den franske Fernand Léger, ligesom mellemkrigstidens ’ismer’ fra dadaisme til surrealisme er klare afsæt for ham. De udstillede værker omfatter hovedsagelig malerier, tegninger, grafik fra perioden 1967 til 2011 og viser spændvidden i Tichas virke. Fyns Kunstmuseum, Odense Bys Museer Til 5.5. Arkitektur & Anatomi. Jes Fomsgaard Museet viser sin fine grafiske samling af maleren og grafikeren Jes Fomsgaard. Udstillingen indgår i museets serie af udstillinger, På stregen, med grafiske værker fra museets egen samling. Man kan opleve et udvalg af Jes Fomgaards (f. 1948) grafiske værker og raderinger/kobberætsninger, samt en stor tegning Fontaine fra 1991, som kunstneren har udlånt. Alle tegninger forestiller menneskefigurer og fantasibårne arkitektoniske konstruktioner. Jes Fomsgaard har gjort sig bemærket på den hjemlige og internationale kunstscene, hvor hans værker har været vist på en række separat- og gruppeudstillinger. Han har modtaget en lang række hædersbevisninger, bl.a. Eckersberg Medaillen, og beklædt en række vigtige poster i dansk kunstliv. Fomsgaard har i mange år haft en nær tilknytning til Fyns Kunstmuseum, og i 2007 viste museet den store udstilling DOME. Hans Ticha: Klatscher, 1983. Museumscenter Aars Til 8.5. Claus Carstensen: Pavillon of the Naked Udstillingen præsenterer et udvalg af malerier fra perioden 2009-12. Med et blik på samtidshistoriens voldelige diktaturer undersøges hvordan civilbefolkningen agerer, navigerer og deltager i en ekstrem historisk situation – til det punkt hvor en massebevægelse opstår. Med et særligt blik på billeddannelser trækkes der samtidig tråde fra modernismen til diktaturers billedcensur og modreaktionerne på denne. I forbindelse med udstillingen er der udgivet et omfattende katalog – se publikationer. Museet for Fotokunst, Brandts, Odense Til 9.6. En Svanesang – billeder fra Lindø Pressefotografen Peter Leth-Larsen fulgte fra foråret 2011 lukningen af det, der engang var Danmarks største industriarbejdsplads – en arbejdsplads for tusinder af fynboer og fødested for nogle af verdens mægtigste containerskibe. Han mødte de sidste værftsarbejdere, fik et kig ind i kantinen, hvor der i årenes løb er blevet spillet meget kort, i malerhallen, der mest ligner noget fra en science fiction-film, og i svejsehallerne, hvor gnisterne sprutter. I udstillingen viser han et udpluk af de mange billeder, hvor han har indfanget storheden og vemodet på en historisk arbejdsplads, der nu er endegyldigt lukket.


DM2-13
To see the actual publication please follow the link above