Page 10

165385 DM 4

”Man ser straks, at De ikke er her fra Byen. Nej, jeg er nemlig fra Bogense!”, tegning af Storm P fra Storm Petersen Album, 1944. Storm P Museet. 10 DANSKE MUSEER 4/14 enkeltpersoner, men tog afsæt i samfundets arketyper à la politimanden, vagabonden, gullachbaronen og politikeren i forsøget på at afdække hykleri, forstokkethed, rævekager, overforbrug, selvoptagethed m.m. Karikaturtegningen var et skarpt våben, når debatten skulle sættes på spidsen, og eleverne præsenteres for Storm P’s tegninger af bl.a. hykleriske præster, der sætter pengeposerne side om side med Biblen, eller politiets overgreb mod sagesløse og udstødte folk. Et andet emne, som behandles i Storm P. Museets materiale, er datidens syn på andre kulturer. Karakteristisk for satiren i Danmark (og i den vestlige verden generelt) i begyndelsen af 1900-tallet var det provinsielle og stereotype syn på mennesker fra andre kulturer, fx skildret gennem karikaturtegnernes billeder af eksempelvis jøder og sorte. Også mange af Storm P.’s tegninger af ”negre” og jøder kan i dag virke stødende på den nutidige betragter, men i datiden blev de opfattet som værende relativt harmløse. Eksemplet her viser, hvordan grænsen for udtryks accept og tabuisering kan flytte sig og afhænger af den kulturelle kontekst. Den kreative læringsproces Som eksemplerne ovenfor viser, arbejdes der både med politiske, seksuelle, moralske, sproglige og juridiske sider af ytringsfriheden. Afslutningsvist perspektiveres den historiske viden til nutidens konflikter, hvor ytringsfrihed eller censur har været på spil, ved at eleverne løser en opgave, der kan inddrage aktuelle emner som fx Salman Rushdies roman De sataniske vers, Muhammed-tegningerne, Yahya Hassans digtning, teaterstykket ”Manifest 2083” om Anders Bering Breivik eller fængslingen af den russiske kunstnergruppe Pussy Riot. Opgaven består i, at de tegner, digter eller skriver en sketch over et debatskabende tema efter eget valg. Projektet er særligt relevant for fagene dansk, historie, dramatik og billedkunst og tværfaglige forløb. Det rejser bl.a. spørgsmål om forskellene mellem skriftlige, mundtlige, visuelle og kropslige ytringer, og om hvordan man kan lovgive om ytringsfrihed. Samtidig problematiserer det, hvilke skjulte grænser, der kan være for ytringsfrihed. Satire er et helt centralt emne: Eleverne undersøger, om man kan tillade sig mere ved at gemme sine udsagn bag satire, og hvilken betydning tvetydigheder og uklarheder kan få for tolkningen – for på den måde at finde ud af, hvor deres egne grænser går. Det lykkelige Menneske/eller: naar alle Forbud er gennemførte, tegning af Storm P, Exlex 24. august 1920. Storm P Museet.


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above