Page 13

165385 DM 4

DANSKE MUSEER 4/14 13 Hammerichs Hus, Brogade 1. Det markante hus fra 1803 er i dag Ærøskøbings eneste tilgængelige hus med autentisk disponering af rumforløbene. Det ses tydeligt i facaden, at der oprindelig har været to boliger i huset. kendskab til byggeri eller kulturhistorikere med specialkendskab til forskellige typer af genstande. Hvis hver årbog havde en artikel med et delemne, skulle det nok skabe interesse og dermed flere besøgende. Der er hundreder af forskellige indfaldsvinkler/muligheder for at forske og blive klogere til gavn for Hammerichs Hus, Ærø Museum og dets ansatte, men sandelig også for almenheden. Lav farveafdækninger og undersøgelser af profiler; hvilken specialviden ville ikke fremkomme ved at udnytte materialet. Helt ned i småtingsafdelingen er der muligheder, eksempelvis findes en upåagtet, perlebroderet lysedug; der er også kulturhistorie gemt i perlebroderiet, så undersøg den – og bidrag dermed til, at vi alle bliver klogere. Eksemplerne er legio! Det behøver ikke at koste ret meget. Studerende står i kø for at få lov at udforske; eksempelvis har Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Århus masser af unge talenter, der gerne vil udøve praktisk forskningsarbejde. Og etablerede forskere vil hellere end gerne have lov at granske i samlingerne; ikke alle forskere er jo offentligt ansatte, der findes også mange selvstændige forskere, som er disponible. Udnyt og invitér dem! Engager kompetente mennesker, som bestemt ikke behøver at være museumsansatte, men mennesker, som har specialkendskab og kan fortælle; det vil være langt givtigere end en nisse i sengen. Kort sagt: vær seriøse.” Hammerichs Hus, Gyden 3 med nuværende indgang til museet. Tilbygningen er fra begyndelsen af 1900-tallet og rummer bryggers og sengekammer i museet. Foto 2014, Kirsten Lindberg. Hammerichs Hus, Brogade 1. Perlebroderet lysedug fra midten af 1800-tallet. Selv en så lille og upåagtet genstand kan fortælle historie, hvis der er viljen til at undersøge den nøjere. Foto 2014, Kirsten Lindberg. Køkkentrappen. Det er i dag ekstremt sjældent at se en så stejl trappe som denne, selv om de engang var almindelige. Foto 2014, Kirsten Lindberg. Øverste del af køkkentrapperummet. Det ses, at hver tomme er udnyttet i museet, men desværre også, at misligholdelsen er udbredt. Foto 2014, Kirsten Lindberg. Kig fra Sønderjyllandsstuen til hovedtrapperummet med rokokodør i forgrunden og udnyttelse af alle vægflader selv i trapperummet. Foto 2014, Kirsten Lindberg.


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above