Page 14

165385 DM 4

ansættes formelt på et universitet. Museet indgår aftale med universitetet om ansættelse og evt. restfinansiering. Vesthimmerlands Museum, Aars UNESCO på Aggersborg. Aggersborg var i en kort årrække i slutningen af 900-tallet samlingssted og magtbase for Harald Blåtand og et strategisk led på vej til middelalderens Danmark. Som en del af ansøgningsproceduren om stedets optagelse på listen over UNESCOs verdensarv, har en delegation fra UNESCOs underorganisation ICOMOS besøgt Vesthimmerland og ved selvsyn dannet sig et indtryk af stedet og stedets betydning for lokalsamfundet. Nu afventes tilbagemelding på besøget. Nationalt netværksprojekt kommet godt fra start. Museumsundervisning for børn med særlige behov er emnet i et nyt samarbejdsprojekt mellem syv statsanerkendte museer på tværs af landet. Formålet er at udvikle undervisningsforløb og tilknytte effektmåling til forløbene ved at hjælp af ledsagende forskning. De deltagende museer er Museum Amager, Storm P. Museet, Museum Sønderjylland, Ringkøbing Skjern Museum, Herregårdsmuseet Gammel Estrup, Den Gamle By og Vesthimmerlands Museum. Der er tale om et pilotprojekt, der modtager støtte fra Kulturstyrelsens strategiske pulje og har Vesthimmerland Museum som tovholder. Projektet er kommet godt fra start, og alle deltagende museer har etableret kontakter til skoler og forvaltningen i deres respektive kommuner. Nu afsøges muligheder for forskningssamarbejde. BBC glad for Stenaldercenter I september måned har et filmhold fra BBC Coast gæstet Stenaldercenter Ertebølle for at lave filmoptagelser om fiskeri og livet i jægerstenalderen. BBC Coast sælger sine programmer i hele verden og har millioner af tilskuere. Stenaldercentrets medarbejdere havde forberedt sig grundigt til besøget, og der var stor lokal opbakning fra centrets støtteforening og andre lokale kræfter. Dansk Center for Herregårdsforskning Det årlige ”Nordisk Slots- og Herregårdssymposium” er netop afholdt på Holckenhavn i Nyborg. Årets tema var 1600-tallets nordiske herregårde og herskaber, og symposiet bød bl.a. på foredrag fra Nordens førende forskere på feltet, præsentationer af nye forskningsprojekter samt ekskursioner til et udvalg af Sydfyns 1600-tals herregårde. – se mere www.herregaardsforskning. dk lægget med volde og voldgrave på ca. 1300 meter. Voldanlæggets præcise alder kendes ikke, men voldanlæggets funktion skal ses i sammenhæng med dets strategiske placering samt flere rige gravpladser og specielle skattefund nær forsvarsvolden. Voldanlægget og fundene vidner om at en magtfuld elite må have haft kontrol over området i yngre jernalder. I dag er voldanlægget et offentligt tilgængeligt, fredet fortidsminde ejet af Naturstyrelsen. Holstebro Museum og Kulturstyrelsen I alt 12 vejsystemer ved Bredkær Bæk er registreret i samarbejde med Naturstyrelsen og Holstebro Museum og fredningen tinglyst og vejene indgår nu i det landsdækkende formidlingsprojekt under Kulturstyrelsen ”Danmarks Oldtid i Landskabet. Formidling Davids Samling, København Gratis omvisninger i samlingerne: lørdage og søndage kl. 14 og 15, og onsdage kl. 19.30. Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og Dansk Center for Herregårdsforskning Nyt formidlingsprojekt om herregårdene som ’porten til Europa’ fokuserer på herregårdenes rolle som kulturelle centre på landet. Godsejerne var internationalt orienterede, og herregårdene var derfor ofte de første til at modtage de nyeste europæiske strømninger. Fra herregårdene bredte disse strømninger sig herefter ud i lokalsamfundene. Projektet er en del af Gammel Estrup – Herregårdsmuseets deltagelse frem mod Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017. Meddelelser Moesgaard Museum, Højbjerg Den 10. oktober 2014 indviede Hendes Majestæt Dronningen det nye Moesgaard Museum, som åbnede for publikum den 11. oktober. Ny Carlsbergfondet Ny Carlsbergfondet styrker kunstforskningen på danske museer. Et nyt postdoc program til 22,5 mio. kroner supplerer fondens igang værende ph.d.-initiativ. Ny Carlsbergfondet igangsætter et postdoc program, der skal løbe i årene 2014, 2015, 2016. Initiativet omfatter op til fem treårige stillinger pr. år. Ny Carlsbergfondet finansierer hver stilling med 1,5 mio.kr. Forskningsprojekterne tilknyttes danske kunstmuseer, og postdoc’erne Meddelelser Personalia Kulturstyrelsen Skal have nye direktør. Direktør Anne Mette Rahbæk har som direktør for Kulturstyrelsen siden januar 2013 stået i spidsen for fusionen af Kulturarvsstyrelsen, Kunststyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier. Anne Mette Rahbæk vil nu forfølge en gammel drøm om at skrive en ph.d. Nuværende områdedirektør Poul Bache bliver konstitueret direktør, indtil stillingen er genbesat. Ny kontorchef i Kulturstyrelsen Arne Høi er pr. 15. august ansat som kontorchef i kontoret for Arkitektur, Design og Kunsthåndværk. Arbejdermuseet, København Den 1. september er Søren Bak-Jensen ansat som direktør for Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Søren Bak-Jensen kommer fra en lederstilling på Københavns Museum. Søren Bak-Jensen efterfølger Louise Karlskov Skyggebjerg, der går videre til en stilling som souchef og museumsinspektør på Danmarks Tekniske Museum. Roskilde Museum Har ansat Laura Maria Schütze som museumsinspektør med ansvarsområde indenfor ’Nyere Tid’ Museet for Samtidskunst, Roskilde Bestyrelsen for Museet for Samtidskunst har fundet efterfølgeren til Sanne Kofod Olsen, der er blevet udnævnt til rektor for Kunstakademiet. Bestyrelsen har valgt Birgitte Kirkhoff Eriksen, cand.mag. i kunsthistorie, der kommer fra en stilling som museumsinspektør ved Sorø Kunstmuseum. Arkæologi Odense Bys Museer Udgravninger i Odense ved Thomas B. Thriges Gade blev afsluttet i midten af september. Lige til det sidste dukkede der nye og fascinerende fortællinger op fra den odenseanske undergrund. Museum Lolland-Falster Ved de arkæologiske udgravninger til den kommende Femern Bælt-forbindelse har arkæologer fra Museet gjort et enestående fund i form af en flintdolk fra bronzealderen (2000-500 f.Kr.) med dele af et barkskæfte intakt. Voldanlægget ved Virket: Voldanlægget er et af Danmarks største forsvarsanlæg fra jernalderen. Voldan- 14 DANSKE MUSEER 4/14


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above