Page 18

165385 DM 4

Meddelelser Kulturstyrelsen og ODM har i samarbejde planlagt en informationstourné rundt i landet. Her kan man høre om SARA og få information om planerne for driften af systemet, hvordan museerne skal uddannes, support, og hvordan betalingen kan forventes fordelt. Dansk app om verdensarv vinder international pris. Gamle danske konger og dronninger genopstod tidligere på året i en app, der fortæller historien om tre af Danmarks verdensarvssteder: Kronborg Slot, Jellingmonumenterne og Roskilde Domkirke. Nu præmieres app’en med en international pris, World Summit Award Mobile 2014. Prisen overrækkes i foråret 2015 i De Forenede Arabiske Emirater. Statens Kunstfond Danske kunstnere retter blikket mod Kina. Interessen er stor blandt udøvende danske kunstnere for at møde et kinesisk publikum. Når den danske kultursatsning i Kina skydes i gang i efteråret 2014, vil der være koncerter, udstillinger, symposier, litteratur, moderne dans og børneteater, arrangementer med fokus på arkitektur og kunsthåndværk samt særlige tiltag med fokus på børn og unge på programmet. Statens Kunstfond støtter projektet for i alt 3 mio. kr. i forbindelse med den danske kultursatsning i Kina, der strækker sig fra september 2014 til juli 2015. Se mere på www.kunst.dk Realdania. Nyhedsbreve: 9.9.: Ildsjæle og skønvirkestil i det nyrestaurerede Tinghus i Fjerritslev – Kulturforeningen Tinghuset. 23.9.: Herregården samler lokalssamfundet. Kampagnen Fremtidens Herregård. 7.10.: Ny kampagne støtter bygningsarvens ildsjæle. Brolæggerpris til Renæssancehavnen i Kerteminde. 9.10.: Boligliv i balance – fokus på forstadens udsatte boligområder. 10 projekter viser nye veje til livskvalitet i yderområderne. 10.10.: Kom helt ind bag Læsøs saltsydning. 15.10.: Skulpturel leg i Jyske Aas. Ny flot rasteplads på motorvejen ved Jyske Aas. 27.10.: Se og føl klimaforandringerne – fokus på klimatilpasning. Realdania har finansieret Olafur Eliassons og Minik Rosings Ice Watch-skulptur på Rådhuspladsen i København 29.10.: Yderområder på forkant. Op til 20 langsigtede strategiplaner skal vise nye veje til en realistisk og positiv omstilling af landets yderområder. Nye aktiviteter på Vorupør Landingsplads Se Realdanias hjemmeside. ser der foregår, når landet skabes. Man kan se en trailer for serien på https:// vimeo.com/83748634 www.chilbal.dk Kulturstyrelsen Kunst og kultur er et vigtigt frirum for unge. Kunst og kultur bliver af unge set som et frirum i et ungdomsliv præget af krav om målrettethed og karriere. Samtidig er kunsten og kulturen med til at udvikle de unge personligt og give dem en bedre baggrund for at vælge deres livsbane. Det peger en ny rapport fra Center for Ungdomsforskning på. Rapporten tager afsæt i interview med 34 unge, der har deltaget i en række modelforsøg om ungekultur Danmarks Oldtid – nu også i beton. Nu er det muligt at røre ved og få et kig ind i Danmarks Oldtid, når et moderne arkitekttegnet udkigssted åbner der, hvor nogle af Danmarks mest berømte offerfund af vikingehjelme og menneskeskeletter er gjort i Værebo Ådal lige uden for København. 11 unikke betonafstøbninger af de fund, som er kommet frem af mosen, fremstillet på Teknologisk Institut med alt det seneste indenfor 3D-scanninger og robotteknologi, kan nu ses på indersiden af et nybygget panoptikon – en rund bygning – tæt ved Kong Svends Høj, Kongebakken i Smørum. Derfor hedder vikingeborgen Borgring. Danmark fik en 5. vikingeborg på landkortet i september 2014. Danmarks femte vikingeborg, som blev fundet efter målrettet arkæologisk arbejde, fik med rette de store overskrifter i dansk og international presse. Mange kilder ligger til grund for Museum Sydøstdanmarks grundige research i forbindelse med navngivningen. Bl.a. viser ældre kortmateriale, hvor borgen er aftegnet, at den var kendte som borg-ring. Navnet optræder også i forskellige sammenhænge og stavemåder som f.eks. Boring og Borrering som navn på marker og ejendomme i nærområdet. Kulturstyrelsen er derfor enig i, at det korte præcise navn Borgring er korrekt og falder fint i tråd med navnene på de andre vikingeborge. SARA skal styre samlingerne. SARA hedder et nyt digitalt system, som museerne kan benytte til at styre og administrere deres samlinger med. Kulturstyrelsen har netop indgået kontrakt med Adlib Information Systems, om udvikling og levering af systemet, som forventes klar til museerne i begyndelsen af 2016. Projekt SARA er forankret i Kulturstyrelsen, men repræsentanter for museerne er inddraget i arbejdet på alle niveauer. Ny Carlsberg Glyptotek, København Takket være en stor donation fra Ny Carlsbergfondet har Glyptoteket netop erhvervet tre bemærkelsesværdige værker af Paul Gauguin (1848-1903). Med donationen sikrer Glyptoteket et både væsentligt og kuriøst supplement til museets samling af Gauguins kunst, som hører til blandt de mest omfattende i verden Statens Museum for Kunst, København Den nye museumshave er færdig. Efter et år med gravemaskiner og byggerod er den nye museumshave for museet nu taget i brug. Målet med ombygningen af den tidligere barokhave har været at omdanne de 10.000 kvm. Til et rekreativt grønt område. Statens Museum for Kunst, København sender stor Bjørn Nørgaard-udstiling til Kina. En stor retrospektiv udstilling med Bjørn Nørgaard i Beijing viser en række af kunstnerens hovedværker og et helt nyt værk: Busstop, som er skabt specielt til CAFA Art Museum i Beijing. Udstillingen er støttet af Kulturministeriet og er en del af den danske kultursatsning i Kina MusBelt. Grænseløst samarbejde – Fehmarnbeltregion – Grenzlose Zusammenarbeit Beslutning og udvikling af grænseoverskridende kulturprojekt. Repræsentanter fra 23 danske og tyske museer og kulturinstitutioner mødtes i Lübeck den 28. og 29. august og debatterede grænseoverskridende samarbejde ved en workshop. Dagen efter blev det på den dansk-tyske styregruppes møde besluttet i indeværende år at udvikle et nyt grænseoverskridende kulturprojekt for danske og tyske museer. Projektet skal fokusere på kulturarv, forskning og kulturturisme. Bornholms Kunstmuseum Gaven: I forbindelse med Jørgen Haugen Sørensens 80 års fødselsdag overdrager han en stor samling værker til Bornholms Kunstmuseum. Det er planen at værkerne skal indgå i det nye museumskompleks som en studiesamling, men i første omgang præsenteres værkerne i en tæt værkstedsopstilling, der kan opleves til 15. februar 2015. Chilbal Film TV serie – DVD-film ”Når landet skaber sig” om skabelsen af landet Danmark. Sammen med forskere, geologer og naturvejledere begiver vi os ud i landet for at lære at aflæse sporene i landskabet og få en forståelse for de dynamiske proces- 18 DANSKE MUSEER 4/14


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above