Page 2

165385 DM 4

Vejledning til forfatteren Alle er velkomne til at indsende artikelforslag til Danske Museer. I forslaget formuleres kort artiklens emne, problemstilling og formål. Illustrationsmaterialet, artiklens omfang og deadline aftales efterfølgende med redaktøren. Billeder sendes i en opløsning på mindst 300 dpi i 100% og nummereres jf. billedteksterne; anfør venligst fotografens navn eller ophavsret. I øvrigt henvises til tidsskriftets hjemmeside: www.danskemuseer.com Danske Museer er et tidsskrift om museernes egenart og deres aktuelle arbejdsvilkår. Danske Museer giver et bredt indblik i museumsfaglige emner og har til formål at debattere, reflektere og skabe forståelse for museets mangfoldighed og relationer til det øvrige samfund, kulturliv, politik, uddannelse, undervisning og videnskab. Artikler i Danske Museer spænder fra kritisk kommentar, polemik og debat til analyse og argumenteret oplysning om de aktiviteter, som til dagligt finder sted i eller udgår Danske Museer udgives af Museumstjenesten, Sjørupvej1, Lysgård, 8800 Viborg. Tlf. 8666 7666 ISSN 2246-5081 NR. 4/14 Abonnementspris Kr. 260,- årligt Frist for aflevering af stof til nye bøger, udstillinger og meddelelser: 2015 1: 13.2, 2: 8.5, 3: 7.8, 4: 23.10. Aflevering af stof til artikler aftales med Line Hjorth Christensen. Vejledning til forfatteren Se også www.danskemuseer.com Produktion Rosendahls e-mail: rosendahls@rosendahls.dk INDHOLD Danske Museer • årgang 27 • nr. 4 • december 2014 3 6 8 12 16 20 24 27 28 32 37 Leder Line Hjorth Christensen Tænk i reformationsjubilæet 2017! – en opfordring til museerne Poul Grinder Hansen Hvor går grænsen? – ytringsfriheden til debat Rikke Lagersted-Olsen Planer om nedrivning af Hammerichs Hus Ærø Kirsten Lindberg 427 faner på rette plads Lone Petersen og Anne Rostgaard Nielsen Empowerment of Aesthetics Annesofie Becker Sherlock Holmes i et arkivperspektiv Palle Schantz Lauridsen En berømt oppdagers danske bedrifter Nils Nordberg Tænd for tv’et, og tag på museum: amerikanske museer på tv Anne Grønskov Nye bøger Udstillinger Redaktion Line Hjorth Christensen (artikler) Tove Borre (korte udstillingsomtaler, publikationer mm.) redaktions sekretær Layout Else Kierstein e-mail: kierstein@stofanet.dk Redaktionens adresser Line Hjorth Christensen Engbakken 7 2830 Virum Tlf. 35 38 07 31 e-mail: lhc@danskemuseer.com Tove Lind Borre Sct. Mogens Gade 32 E, st.th. 8800 Viborg Tlf. 86 62 14 34 e-mail: tlb@danskemuseer.com Redaktionskomité Jacob Thage Museum Jorn Jørgen Smidt-Jensen Museum Østjylland Anne-Louise Sommer Designmuseum Danmark Allan Risbo Museumstjenesten Ekspedition Museumstjenesten Sjørupvej 1, Lysgård, 8800 Viborg Tlf. 86 66 76 66 www.danskemuseer.com Annoncer Rosendahls Mediaservice Peter Brandi e-mail: pb@rosendahls.dk Tlf. 76 10 11 36 fra museerne – med bidrag fra museernes bestyrelser, ansatte, ledelse og andre med faglig interesse for museer og museernes arbejde. Danske Museer er et pointgivende tidsskrift, som udgives 4 gange årligt af den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten med støtte fra Kulturstyrelsen. Artikler og billeder i Danske Museer må ikke benyttes kommercielt eller til netudgivelser uden udgiverens, Museumstjenestens tilladelse. Pdf af artikler kan bestilles hos udgiveren og koster kr. 750,- pr. stk. Forside: Det er ”Dagen før Juleaften”, som den svenske maler Carl Larsson har skildret på denne akvarel fra 1892. Billedet af børnene, der i spænding ser julen an gennem nøglehullet, kan også studeres nærmere på Ordrupgaards ”Carl Larsson – det gode liv”, frem til 8.2.2015. Foruden billeder af børn, rummer udstillingen en stor afdeling for børn og barnlige sjæle, hvor man kan lege sig ind i Carl og Karin Larssons eventyrlige univers. Den brede præsentation af kunstnerens værker vises i samspil med kunsthåndværk og boliginteriør skabt af hustruen Karin foruden hvem Carl Larssons kunst havde været en anden. Karin Larssons sans for at indrette et hjem og lade det være scene for hverdagskunsten har sat sit præg på nordisk boligindretning lige siden. Foto: Carl Larsson-gården Sundborn Bagside: Jordan Betten, der er High Line-kunstner og Susan Spann, producer/writer. Privatfoto.


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above