Page 32

165385 DM 4

Nye bøger og andre publikationer 32 DANSKE MUSEER 4/14 Museum Lolland-Falster, Nykøbing Falster, 2014. Pris 60 kr. Stålsat – Frederiksøen og værfterne 1901- 1926 Af Kaj Nykjær Jensen Bogen følger Svendborg Værfts første og turbulente år, og forfatteren har fundet meget nyt og interessant materiale til belysning af Svendborgs vigtigste arbejdsplads. Bogen følger værftets stålsatte foregangsmænd, først i etableringsfasen og i vilde finanseventyr under 1. Verdenskrigs opskruede økonomi, siden i krisetid med bankerot, bolignød, arbejdskampe og forsøg på at placere skylden for det, som gik galt. Værftet krakkede, men var efter en rekonstruktion Svendborgs største arbejdsplads og vigtigste erhvervsdynamo i det 20. århundrede – indtil den endelige konkurs i 2001. 211 s., indb., ill. Svendborg Museum 2014. Pris 298 kr. Tobak til tiden – MacBaren – en virksomhed i Svendborg Af Adam Wagner Bogen fortæller historien om familievirksomheden Mac Baren Tobacco Company i Svendborg. Siden 1826 har fabrikken leveret tobak: langpibetobak, skråtobak, pibetobak, vandpibetobak, rulletobak, snus, cigarer, cerutter og cigarillos. Det er en historie om grundlæggeren Bønnelycke, men først og fremmest om familien Halberg, som har ejet og drevet tobaksfabrikken gennem generationer siden 1887. Det handler om en stor arbejdsplads i Svendborg og med bogen forsøger forfatteren at identificere de ting, der generationerne igennem har haft betydning for, at Mac Baren i dag lever i bedste velgående, mens så godt som alle andre danske tobaksfabrikker har drejet nøglen om. Bogen følger virksomheden og familien. Om faglig og politisk engagement, om en tragedien under anden verdenskrig og om at elske sin by og om at ville gøre gavn. 213 s., indb., ill. Svendborg Museum 2014. Pris 298 kr. Along the Road. Aspects of Causewayed Enclosures in South Scandinavia and Beyond Af Lutz Klassen I begyndelsen af yngre stenalder blev de såkaldte ‘sarupanlæg’opført i Skandinavien. Der er tale om monumentale byg- ningsværker, som i nær beslægtet form findes i store dele af Vest-og Centraleu- På grundlag af ny og velunderbygget viden gives der en udførlig redegørelse for dyssernes opståen, deres oprindelige udseende og senere udvikling samt deres funktion. Sammen med de to ovennævnte forfattere bidrager professor Chris Scarre fra universitetet i Durham med et kapitel om stendysser i Frankrig og på De britiske Øer. 328 s., rigt ill. farve, indb. Udgivet i samarbejde mellem Ringkøbing Skjern Museer og Moesgaard Museum. Jysk Arkæologisk Selskab, Moesgaard Museum, Højbjerg. 2014. Pris 250 kr. Ejsbøl Mose – Die kriegsbeuteopfer im moor von Ejsbøl aus dem späten 1. jh v. Chr bis zum 5. jh. v. Chr. Af Anne Nørgård Jørgensen og Hans Chr. Andersen Inden for forskningen i de store våbenofringer fra tiden mellem 300 f.Kr. til 400 e.Kr. er der i de seneste år sket rigtigt meget, bl.a. gennem Carlsbergfondets store internationale forskningsprojekt: Jernalderen i Nordeuropa. Et projekt, som Arkæologi Haderslev med Ejsbøl Mose også har nydt godt af. Hele våbenofferfundet fra mosen er blevet gennembearbejdet og udgivet i Carlsbergfondets fornemme bogserie ”Jernalderen i Nordeuropa”. Bogen er skrevet på tysk, for at også den internationale forskerverden kan få udbytte af resultaterne. Der er et fyldigt dansk resumé. 611 s., Jysk Arkæologisk Selskab. Pris 450 kr. Nykøbing Helligåndshus, Nykøbing Hospital eller Nykøbing Kloster Helle Ålsbøl m.fl. Museet og Nykøbing Kloster har skrevet og udgivet en lille bog om Klosterets historie. Bogen fortæller om den milde stiftelse, der begyndte sin historie i 1400-tallet. Den første kendte fundats blev givet i 1585 af Kong Frederik 2., og denne fundats blev rammen om stiftelsens virke i hen ved 250 år. I 1818 blev den middelalderlige bygning revet ned og erstattet af to nye beboelseslænger. I 1834 kom ny fundats, herefter kom flere udvidelser og alle bygningerne blev for at understrege stiftelsens ophav opkaldt efter den siddende konge. Igennem tiden har Stiftelsen Nykøbing Kloster skiftet navn flere gange. Til alle tider har formålet med stiftelsen været at tilbyde syge og gamle en tryg bolig og i dag skal man være enlig og fyldt 60 år for at komme i betragtning. At overleve helvede Af Karen Thisted Bogen er på engelsk og fortalt til Karen Thisted af en af verdens sidste Auschwitz overlevere, ungarsk-jødiske Leslie Schwartz. Leslie Schwartz blev født i 1930 i en landsby i Ungarn. Som 14-årig blev Leslie deporteret til Auschwitz. På mirakuløs vis overlever Leslie Schwartz både kz-lejrene Auschwitz og Dachau samt en af nazisternes dødsmarcher. Leslie Schwartz er i dag 87 år og bosat i New York. Han har dedikeret sin tid til at rejse rundt og fortælle primært til skolebørn . Leslie Schwartz har besøgt Dansk Jødisk Museum i forbindelse med udstillingen ’Hjem’. Dansk Jødisk Museum, København Rooted in Movement. Aspects of Mobility in Bronze Age Red.: Samantha Reiter, Heide W. Nørgaard, Zsófia Kölcze og Constanze Rassmann I denne artikelsamling kastes nyt lys over væsentlige emner i europæisk bronzealderforskning, herunder spredningen af spiralornamentikken og udvekslingen af håndværksekspertise samt teorier om forskellige reaktioner på menneskers, genstandes og idéers cirkulation. Hver artikel repræsenterer en ny indgangsvinkel til forståelsen af bevægelse i en højst mobil og dynamisk periode i Europas forhistorie. 118 s., indb., ill. Jysk Arkæologiske Selskab, Moesgaard, Højbjerg, 2014. Pris 200 kr. Dwellings, Identities and Homes. European Housing Culture from the Viking Age to the Renaissance Red.: Mette Svart Kristiansen & Kate Giles I 20 artikler fortrinsvis skrevet af middelalderarkæologer fremlægges teoretiske, metodiske og empiriske studier over boliger, forskellige livsformer og deres sociale baggrund i Europa især i perioden 800- 1600. Bogen understreger behovet for sammenlignende tværnationale undersøgelser og detaljerede regionale studier. 255 s., ill. Jysk Arkæologisk Selskab, Moesgaard, Højbjerg, 2014. Pris 250 kr. Stendysser. Arkitektur og funktion Af Palle Eriksen og Niels H. Andersen Stendysserne hører til blandt de ældste og mest monumentale oldtidsminder i Danmark. De over 5.000 år gamle anlæg, står som fascinerende monumenter over stenalderbefolkningens arkitektoniske formåen i en fjern fortid. Siden har bl.a. guldaldermalerne gjort stendyssen til et af vore mest yndede nationale symboler.


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above