Page 33

165385 DM 4

DANSKE MUSEER 4/14 33 ropa. Anlæggenes præcise funktion er ukendt og omdiskuteret. Sarupanlæggene spiller en fremtrædende rolle i diskussioner om bebyggelsesstruktur og gravkult. Med udgangspunkt i en regional undersøgelse i Djursland gøres der et forsøg på at udvikle en GIS-baseret model, der kan forudsige anlæggenes beliggenhed i landskabet. Modellen testes blandt andet ved hjælp af geofysiske undersøgelser. Resultaterne sættes ind i en europæisk kontekst, der først og fremmest problematiserer regionale arkitekturtraditioner og anlæggenes relation til transeuropæiske langdistanceveje. 330 s., indb., rigt ill. farve. Museum Østjylland, Randers og Aarhus Universitetsforlag, 2014. Pris 320 kr. Hans J. Wegner. Et nordisk designikon fra Tønder Red.: Anne Blond Ove Mogensen og Orla Madsen: Forord Elsemarie Dam-Jensen: ”Som dreng skar jeg skibe”. Hans J. Wegner og håndværkertraditionerne i Tønder. Kirsten Wegner: På vej – mellem tradition og fornyelse. Anne Blond: Glæden ved det sansede. Hans J. Wegner og skandinavisk design. Barry Phipps: Wegner kommer til Cambridge. Modtagelsen af skandinavisk møbeldesign i efterkrigstidens Storbritannien. Mia Borch Münster: De farvestrålende Politiken-stole. Inger Lauridsen og Ove Mogensen: Fra vandtårn til Wegnertårn. Peter Tholstrup: Hans J. Wegners første spisestue. Anne Blond: Stolegaven til Tønder- Til Hans J. Wegner fra nordiske designere: David Ericsson, Sverige. Dögg Gudmundsdottir, Island. Søren Ulrik Petersen, Danmark. Harri Koskinen, Finland. Caroline Olsson, Norge. Om Hans J. Wegner: Interview med Marianne Wegner. Interview med Eva Wegner. Interview med Harry Fisker. Interview med Ejnar Pedersen. Lotte Tønder Gotthardsen: Biografi Appendiks: Hans J. Wegner: Design siden 1935. Frantz Wendt: Nordisk enhed og mangfoldighed. Forfattere/Fotografer/Tak. Bogen er udgivet som årbog for Museum Sønderjylland 2014. 359 s., indb., rigt ill. s/h og farve. Museum Sønderjylland, Kunstmuseet i Tønder, 2014. Det røde spøgelse – Kommunismen og 1840’ernes danske politiske kultur. Af Bertel Nygaard Kan man få demokrati, uden at det medfører kommunisme? Det blev debatteret heftigt, da man i 1848-49 skulle udforme den grundlov, som kunne fejre 165-års jubilæum den 5 juni i år. Gav man først de fattige politisk indflydelse, ville de snart benytte den til at angribe de riges ejendom. Resultatet ville blive kommunismen – og dermed den moderne civilisations sammenbrud. Man var uenige. Men alle lagde de afstand til kommunismen. 243 s., SFAH (Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie) 2014. Pris 199 kr. The Danish Country House Af John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen Bogen er udgivet på engelsk og introducerer internationalt den enestående kulturskat, som de 700 danske herregårde repræsenterer. Bogen er et nyskrevet og ajourført koncentrat af ét bind af Nationalmuseets herregårdsværk 1-4 fra 2004-06. Som noget nyt kan kultur-turisten glæde sig over bogens specificerede fortegnelse over rige kultur- og naturoplevelser på mere end 100 offentligt tilgængelige herregårde. Forord: H.K.H. Prins Henrik. Adelshistorisk bidrag: Ditlev Tam. Foto: Roberto Fortuna. Oversættelse: Jane Rowley. Tilrettelæggelse: Lars Møller Nielsen. 253 s., indb., Ill. Forlaget Historismus. www.historismus.dk Pris 380 kr. 100 års øjeblikke – Kvindelige Kunstneres Samfund Red.: Lene Rasmussen og Pylle Søndergaard. Forord: Marianne Jelved. Antologi hvor man for første gang kan få en samlet, kunsthistorisk fremstilling af kvindelige kunstneres arbejdsvilkår og rolle i dansk kunstliv. I antologien lægger 20 markante kunsthistorikere, kunstnere og forskere nye alen til forståelsen af kvindelige kunstneres vilkår og indkredser deres betydning for den kunstneriske, kultur- og samfundspolitiske udvikling herhjemme. Bidragyderne fortæller nyt om foreningen KKS’s politiske virke og foretager nedslag i kvindernes kunsthistorie, lige fra Pionergenerationen af kvindelige billedkunstnere i begyndelsen af forrige århundrede, over 1960’ernes feministiske kunst til nutidens kvindelige kunstneres og kunsthåndværkeres vilkår i dansk kunstliv. At kvindernes kamp for at blive vurderet på deres kunst, ikke på deres køn, stadig er aktuel, fremgår også af antologien: Nye tal for danske kunstmuseers indkøbs-og udstillingspraksis, viser at mandlige kunstneres værker stadig dominerer i det institutionelle kunstliv. Flere af bidragene til antologien bygger på opdagelser, forskere har gjort ved at dykke ned i arkivmateriale, som i generationer har været gemt væk. 308 s., indb., ill. Forlaget Saxo, 2014 Kultur- og samfundsfagbogen Af Jørgen Vestergaard Jacobsen, Bente Kirsten Sørensen og Annette Jensen Helt nyskrevet udgave af tidligere udgivelse med samme navn. Forfatternes ambition med bogen er at dække alle de fællesfaglige mål og temaer inden for KSfaget på HF. Den består af fire aktuelle og fællesfaglige temaer inden for historie, samfundsfag og religion i KS-faget: Det gode Samfund. Egypten – kulturmøder og konflikter – Indvandring – og integration. Menneskerettigheder og krigens regler, Danmark i krig. 280 s.,Ill., Forlaget Columbus, København 2014. Pris 231 kr., skolepris 129 kr. På Sporet – Festskrift til Bent Jørgensen på 70-års dagen den 12. marts 2014. Red.: Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen Professor, dr.phil. Bent Jørgensen har gennem årtier præget dansk navneforskning. Med dette festskrift hædres han af sine kolleger både som forsker og som ven. Artiklerne i festskriftet afspejler spændvidden inden for navneforskningen og Bent Jørgensens mange interesser: stednavne, personnavne, sproghistorie, retskrivning, leksikografi, storbyen København samt sporvogne og donaldisme. Bogen indeholder desuden en samlet oversigt over Bent Jørgensens publikationer. 254 s., Museum Tusculanums Forlag i kommission for Nordisk Forskningsinstitut, 2014. Pris 248 kr. At bo, at benævne – Arkæologi og stednavne i jernalderens og vikingetidens landskab. Eksempler fra Sydvestsjælland. Af Sofie Laurine Albris I bogen undersøges forholdet mellem de danske stednavne fra jernalderen og vikingetiden og de arkæologiske levn fra samme periode. Bogen starter med at udforske spørgsmålet om sammenhæng mellem stednavne og arkæologiske lokaliteter i en metodisk og teoretisk diskussion hvor det argumenteres, at navne og arkæologi må hænge sammen i kraft af menneskers praksisser og af fælles forankring i landskabet. 351 s. Museum Tusculanums Forlag, 2014. Pris 348 kr.


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above