Page 34

165385 DM 4

Nye bøger og andre publikationer Civilians at War – From the Fifteenth Century to the Present Red.: Gunnar Lind Det er en udbredt antagelse, at krig skaber to slags mennesker, soldater og civile. Men har historien ikke vist os, at denne forsimplede antagelse er smertelig uklar? Bogen behandler en række spørgsmål, der knytter sig til de måder, hvorpå krigs sociale grupperinger – og særligt de Grupper, som fordrer aktiv deltagelse – tager sig ud i forskellige historiske og geografiske sammenhænge. Ved hjælp af casestudier fra Europa, Afrika og Sydamerika fra det 15. århundrede til nutiden belyser antologiens bidragydere den traditionelle modsætning mellem civil og soldat og tilbyder herigennem nye forståelser af den komplekse mellemposition, civile befinder sig i under krig. 250 s. Museum Tusculanums Forlag, 2014. Pris 248 kr. Danske Kongegrave I-III Red.: Karin Kryger Bogværk om danske kongers og dronningers grave og monumenterne over dem – fra Gorm den Gamle og Thyre til kong Frederik 9. og Dronning Ingrid. Danske Kongegrave fortæller Danmarkshistorien gennem beretningerne om de kongelige gravminder. Der gives indfaldsvinkler på de kongelige dynastier, kongelige begravelsesskikke og på danske kongegrave i europæisk perspektiv. Bind I: Fra Gorm den Gamle og Thyre til Erik Menved og Ingeborg. Omhandler det danske monarkis grave i de første ca. 300 år. Bind II: Fra Sorø Klosterkirke til Frederik 3. og Sophie Amalie. Dækker en periode på omkring 400 år fra højmiddelalderen til barokken. Bind III: Fra Christian 5.s Kapel i højkoret i Roskilde til Frederik 9. og Ingrid. Omhandler de sidste ca. 300 år – fra enevældens sidste år. Værket indledes med et kapitel om danske kongegrave i europæisk perspektiv og afsluttes med et kapitel om kongelig gravheraldik. Kunsthistorikeren mag.art. Karin Kryger har redigeret værket og udvalgt de 27 øvrige forfattere, der er hentet såvel inden for Danmarks grænser som i udlandet. 1.204 s., indb., 3 bind i kassette. Rigt Ill. Selskabet til udgivelse af danske Mindesmærker. Museum Tusculanums Forlag 2014. Pris 1.150 kr. De asociale – Kz-lejrenes glemte danskere Af Maya Schuster og Tim Panduro 11-årige Bent Pedersen så sin far blive arresteret om morgenen den 26. oktober 34 DANSKE MUSEER 4/14 1944. Få uger senere befandt den 36-årige søfyrbøder Ejnar Haakon Pedersen sig i koncentrationslejren Neuengamme. Ejnar var en af mindst 430 danske mænd, der blev deporteret som ’asocial’ eller ’vaneforbryder’. Selv om de asociale udgjorde op mod 10% af alle deporterede danskere, er de blevet besættelsestidens stedbørn. Med denne bog fortælles deres historie for første gang. 287 s., Gads Forlag, 2014. Pris 249,95 kr. Vejen til velstand – Marker, stat og utopi. Om dansk kapitalismes mange former gennem 300 år – tiden 1730-1850 Af Per Boje Bogen rummer fortællingen om de afgørende faktorer, der bidrog til, at Danmark ved enevældens afslutning var blandt Europas mere velstående lande. Det gælder samspillet mellem den internationale og danske økonomiske udvikling og samspillet mellem politik og økonomi i udviklingen af velfungerende rammebetingelser for dansk markedsøkonomisk vækst. Og det gælder landbrug, industri og handels moderniseringer ved tilførsel af udenlandsk viden og kapital samt en række entreprenante virksomhedsejeres store indtjening gennem innovation – og for nogles vedkommende ved svindel og stråmandsvirksomhed for udenlandske kapitalinteresser. Bogen, der er tænkt som de første af i alt tre bind, dækker perioden 1730-1850. 294 s., Syddansk Universitetsforlag, 2014. Pris 280 kr. The Taming of the Turk: Ottomans on the Danish Stage 1596-1896 Af Bent Holm For centuries the figure of “the Turk” spread fascination and fear – in the theatre of war and on the theatrical stage. When confronted with historical circumstances – military, commercial and religious – the cliché image of “theTurk” dissolves in complex combinations of potential references. The book elucidates, for the first time, three centuries of cultural history as articulated in dealings between the Kingdom of Denmark and the Ottoman Empire seen in a general European context. 348 s., Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2014 (Ottoman 2). 348 s. Pris 55 euro. Between Formula and Freestyle: Nicolai Abildgaard and the 18th-Century Painting Technique Af Troels Filtenborg As the most important Danish history painter, Nicolai Abildgaard (1743-1809) worked in a century that saw marked shifts in the styles of painting, from the late Baroque via Rococo to Neoclassicism, as well as the emergence of art academies throughout Europe as the prevalent factor in the training of young artists. Abildgaard has been the subject of a number of studies through the years. Within this considerable body of research, however, little attentions has been given to the technical material aspects of his art. This book presents results of a paint technical study of his oeuvre, from early student paintings to the mature works from his late years. 128 s., Archetype Publications Ltd., UK, 2014. UK price: £80.00 Stedsans – 25 indgange til kunsten derude Red.: Camilla Jalving Statens Kunstfond fejrer i år sit 50 års jubilæum og udgiver i den forbindelse denne bog, der handler om kunsten i det offentlige rum gennem 25 års udvalgte værker. Tekstbidrag af Camilla Jalving, Lars Juel Thiis, Lise Skyte Jakobsen, Malene Vest Hansen, Sidsel Kjærulff Rasmussen, Torben Schønherr og Ulrikke Neergaard. Samtidig arrangerer Statens Kunstfond og en række kulturinstitutioner over hele landet seks lokale busture. De seks kunstture er arrangeret af KUNSTEN i Aalborg, Viborg Kunsthal, Vejen Kunstmuseum, Brandts, Gl. Holtegaard og ARKEN. 300 s., gennemill., Strandberg Publishing Statens Kunstfond 2014. Pris 250 kr. Kan downloades som gratis e-bog til IOS og Google Play og på kunst.dk hos Forlag Strandberg Publishing. Nørre Vosborg i tid og rum Red.: Anders Bøgh, Helle Henningsen og Kristian Dalsgaard Nørre Vosborg er nok Vestjyllands fornemste og i hvert fald mest kendte herregård. I sin nuværende skikkelse kan den føre sin historie tilbage til 1570’erne, men før var der andre Vosborge. Meget tyder på at der allerede i Vikingetiden befandt sig et magtcenter på stedet, og i 1299 omtales Vosborg som en kongelig borg. I 1341 var den blevet ’privatiseret’ og dette år byggede Niels Bugge én af landets største private stenborge der, hvor Storåen løb ud i Nissum Fjord. I middelalderen var Vosborg et virkeligt storgods, senere blev den splittet i to ved en arvedeling. Til at udforske denne lange og spændende historie er det lykkedes at samle et omfattende team af forskere fra en lang række fag og institutioner med geologer, arkæologer og historikere som de vigtigste. 26 af deltagerne i forskningsprojektet


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above