Page 37

165385 DM 4

DANSKE MUSEER 4/14 37 Glasmuseet, Ebeltoft Til 15.3.2015 Games of Matter Soloudstilling med den franske kunstner, Damien Francois. Med udstillingen udforsker han glassets grundlæggende natur og viser nye måder at præsentere glas i et kunstnerisk rum. Damien Francois, der er uddannet på Den Danske Designskole på Bornholm, gjorde sig allerede i sin studietid bemærket med sin meget søgende og eksperimentelle tilgang til glasset. Efterfølgende har han på kort tid opnået hædrende omtale i kølvandet på sin deltagelse i udstillinger på flere af verdens toneangivende glasmuseer. Damien Francois’ kunstneriske praksis handler i vid udstrækning om at udfordre glasset som materiale. I udstillingen præsenteres en gruppe værker, som undersøger, hvad glas kan være/er og samtidig udfordrer, hvad det vil sige at være kunstner/skaber og betragter. Glas i forskellige stadier stilles ved siden af hinanden og åbner således for sammenligning. Muserum. Krydsfelt, Skive Til 10.1.2015 Ole Bole gik i skole – Skolen på Skiveegnen gennem 200 år Udstilling i anledning af 200 års jubilæet for skoleloven af 1814. Skoleloven af 1814 slog fast, at alle børn skulle gå i skole fra de var omkring 7 år til de blev konfirmeret. Undervisningen var gratis, men der var kun tale om den mest basale læring, og den var kun tiltænkt almuens børn. Velstillede folk i byerne, godsejere og lærde fortsatte med at sende deres børn i betalingsskoler, ligesom de havde haft tradition for længe før skolelovens vedtagelse. Skoleloven betød således på ingen måde en skole for alle. Først omkring år 1900 kunne man med rette tale om en folkeskole i Danmark, hvor børn fra alle sociale lag var repræsenteret. Gennem temaerne ’Folkeskolen bliver til’, ’Fra arbejdsdag til skoledag’, ’Nyttige borgere i staten’, ’Nye krav – nye fag’, ’De praktiske fag’ samt ’bevægelse’, gennemgår udstillingen 200 års skolehistorie krydret med genstande og fotos fra skolerne på Skiveegnen. I skoleprotokoller kan man bl.a. se at børnenes arbejdskraft nogle steder vægtedes højere end deres skolegang, mens man andre steder i udstillingen kan betragte resultaterne af flittige elevers indsats. Afskrevne cifferbøger og kulørte anskuelsestavler vidner om en anden pædagogisk tilgang end i dag. I udstillingen findes også et af de helt store klenodier fra museets samling, nemlig skolemesterstolen fra Bærs Biskole. Den stammer fra første halvdel af 1800-tallet, og det knækkede og sammenflækkede spanskrør i stolens side vidner om, at lærerens magt før i tiden ikke kun var symbolsk. Bagest i udstillingen er indrettet en skolestue, som den så ud i 1930’erne. Den stammer fra den gamle skole i Hjerk. I skolestuen kan man prøve at skrive med griffel på skiftertavle og afprøve sine evner med pen og blæk. Andre udgivelser Museumdirektørens blog, Den Gamle By, Aarhus Museer, der ikke virker museumsagtige Af Thomas Bloch Ravn. Om Den Gamle By, om Glyptotekets vinterhave og Louisiana. Thomas Bloch Ravn, 5. oktober 2014. Blog’en kan findes på http://blog,dengamleby. dk/ musumsdirektoren/2014/ 24/10-Pejlinger. ICOM e-newsletter September 2014 ICOM offers assistance to Egyptian museums and museum professionals. ICOM President receives Order of Merit. The President of the Federal Republic of Germany, Mr Joachim Gauck, has honoured ICOM President Prof. Dr Hans Martin Hinz with the presentation of the ‘Order of Merit of the Federal Republic of Germany.’ Museum and Politics, International ICOM Conference, September 2014 – Saint Petersburg and Yekaterinburg. A new city museum opens its doors in Djenné, Mali. Publications. ICOM e-newsletter October 2014 ICOM works to promote scientific culture. ICOM further confirms its commitment in Egypt. ICOM supports the Museu da Maré in Rio de Janeiro, threatened by eviction. ICOMS annual meetings – will soon come to a close. ICOM e-Newsletter kan findes og bestilles på: http://icommunity,icom.museum/en/content/e-newsletter. Abonnement kan bestilles på: enewsletter.icom@icom.museum Udstillinger “Primary” 2013. Meddelelser ODM-nyt Rigsrevisionen og museerne – om museernes forvaltning af kulturarven. Fokus på momskompensation. Deltagelse i BogForum. www.dkmuseer.dk BYFO NYT Man kan finde BYFO’s nyhedsbrev på http://d./visNyhedsbrev.asp?artikelID Priser European Ceramic Context 2014 på Bornholm Ved åbningen af European Context 2013 på Bornholms Kunstmuseum og Grønbechs Gård, blev der uddelt 2 priser på hver 10.000 Euro til to særligt bemærkelsesværdige keramikere i de to udstillinger ‘Ceramic Art’ og ’New Talent’. I kategorien Ceramic Art gik prisen til hollandske Anne Wenzel for hendes monumentale keramiske værker ”Damaged Goods”. I kategorien New Talent gik prisen til James Rigler fra Storbritanien for hans værker ”Ancestor”. Torbjoern Kvasboe Underside Bred.


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above