Page 7

165385 DM 4

indtil for nylig været en meget omfattende udstilling om præstegårdene som lokale kulturcentre, også med udlån fra Danmark. Så arbejdet er i fuld gang, både her og i udlandet. Ved at satse på aktiviteter i 2017 har danske museer en mulighed for pr-mæssigt at nyde godt af den folkelige og kulturelle opmærksomhed, som sagen må forventes at få, og at blive en del af en ikke blot national, men global markering. Man er velkommen til at henvende sig til os for nærmere oplysninger eller med henblik på tilknytning til nogle af de etablerede DANSKE MUSEER 4/14 7 netværk. der f.eks. tale om at genskabe indtrykket af den historiske bykerne, som blev planlagt omkring Danehoffet af reformationskongen Chr. III. I Viborg er museum, by og stift på banen med planer om lysshow på domkirkens store flader. I vores nærmeste nabolag planlægger Gottorp en hel nyopstilling af hele den reformationshistoriske samling, og Flensborg museum vil udlåne deres før-reformatoriske artefakter til de kirker i Nord- og Sydslesvig, hvorfra de er hentet. I Hamburg har man netop nu en stor plancheudstilling om Martin Luthers temmelig problematiske forhold til jøderne, og i Berlins historiske Museum har der og renæssanceåret 2006. Begge blev store successer med mange aktiviteter og udstillinger over hele Danmark. Reformationsåret 2017 kan måske få en lignende gennemslagskraft? Allerede i 2011 traf regeringen beslutning om at begynde forberedelserne til markeringen af 2017 ved nedsættelse af et ’præsidium’ (med HM Dronningen som protektor) med repræsentanter fra forskningen, museumsverdenen, medier og kulturverdenen samt folkekirken. Præsidiet og det tilknyttede sekretariat har til opgave dels at understøtte fortsat forskning i reformationen og dens virkningshistorie, dels at medvirke til en bred formidling af reformationens historiske og aktuelle prægning af det danske samfund og endelig at forberede enkelte nationale begivenheder i 2017. Der er allerede en omfattende række af markeringer undervejs, forskningsprojekter, kunstprojekter- og udstillinger, formidlingskonferencer, musik-events, initiativer i forhold til skoler, gymnasier og oplysningsforbund osv. En række netværk har set dagens lys, både danske og internationale. I folkekirken er man langt fremme med planlægning af en betydelig række af arrangementer. Det vil være oplagt for en del af de danske museer, både kunst- og kulturhistoriske, at benytte jubilæumsårene til udstillinger og/eller arrangementer i tilknytning til eksisterende samlinger, og denne artikel skal ses som en opfordring til, at man begynder at tænke i de baner, så at danske museer tager reformationsjubilæet med i deres langtidsudstillingsplanlægning Der er mange vigtige historier at formidle, også om DKs samspil med det øvrige Europa i 1500årene og fremefter. En række af de byer, der spillede en særlig rolle i reformationstiden i Danmark, er på banen med til dels ret spektakulære markeringer, som også museer, bl.a. i Nyborg, Viborg og Haderslev. I Nyborg er Portræt af Martin Luther lavet af papmaché i den nordtyske kunstner Albert von Soests værksted o. 1550-1589. Ved hjælp af en form kunne værkstedet fremstille mange ensartede relieffer og forsyne borgerskabets boliger med passende lutheranske motiver i form af bibelhistoriske billeder eller reformatorer – et godt eksempel på effektiv billedpropaganda.


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above