Page 8

165385 DM 4

Fri tale Hvor går grænsen? – ytringsfriheden til debat Af Rikke Lagersted-Olsen, museumsinspektør ved Bakkehusmuseet, Frederiksbergmuseerne Da Ludvig Holberg i 1743 problemati- serede samtidens bogcensur og satte spørgsmålstegn ved censurens betydning for oplysningens udbredelse, var han på mange måder forud for sin tid. I 1770 indførtes der trykkefrihed i Danmark, men allerede i 1799 var trykkefrihedsperioden slut. Først med Grundloven af 1849 blev ytringsfriheden endegyldigt indført. Ytringsfriheden har været til debat siden oplysningstiden og trods lovfæstelsen har grænserne for, hvad man kan sige, og hvordan man ytrer sig, flyttet sig. Hvor går grænsen? er et tværmusealt formidlingsprojekt rettet mod børn og unge i folkeskole og gymnasium; projektet undersøger, hvor grænsen for retten til at ytre sig går for nutidens unge, og hvilke dilemmaer, debatten om ytringsfrihed knytter an til. Projektet er et samarbejde mellem Bakkehusmuseet, Revymuseet og Storm P Museet (i dag samlet i Frederiksbergmuseerne) og er støttet af Kulturstyrelsens formidlingspuljer. Med afsæt i samlingerne arbejder eleverne med temaerne ytringsfrihed og censur fra såvel en historisk som en kunstnerisk vinkel. De tre museer repræsenterer forskellige perioder af dansk historie, kunst- og kulturliv med fokus på så forskellige udtryksformer som tegning, scenekunst og litteratur. Udfordringen har ikke alene været at arbejde på tværs, men også at finde en fællesnævner for de tre samlinger af henholdsvis karikaturtegninger, revysange og tidsskrifter, viser og digte. 8 DANSKE MUSEER 4/14 ”Takket være censorernes enten frygtsomhed eller uvidenhed eller slette smag bliver de bedste bøger ofte undertrykt eller de værdifuldeste tanker strøget. Derfor mener forfatterne, at de gør bedre i at kvæle deres åndsfostre under selve fødslen eller at gøre dem til føde for møl og maddiker end at lade dem mishandle af censorerne.” Ludvig Holberg, Tredje Levnedsbrev (469), 1743 Peter Andreas Heiberg, litografi efter kobberstik af J.F., 1789. Bakkehusmuseet Ytringsfrihed på app Hvert museum bidrager med historiske og kunstneriske nedslag i egne samlinger, som giver et indblik i skelsættede perioder af ytringsfrihedens historie i Danmark fra trykkefrihedens indførelse i 1770 til censuren under 2. verdenskrig. Det er bl.a. sager som N.F.S. Grundtvigs livsvarige censurdom i 1826, kritikken af Gullaschbaronerne under 1. verdenskrig og revyens satirer over kongehusets medlemmer i nyere tid, der bruges som nedslag. Ved hjælp af apps præsenteres eleverne for genstande i samlingerne, for personer, kunstneriske genrer og udtryksformer, som giver et indtryk af, hvilke samfundsmæssige, moralske og kulturelle rammer, ytringsfriheden har været underka- Skærmbillede af undervisningsforløb om P.A. Heibergs ”Indtogsvise”, www.hvorgaargraensen.dk


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above