Page 10

ePDF DFM_brochure_www

DIN FORSIKRINGSMÆGLER ARBEJDER FOR DIG Selvom jeres virksomhed er godt forsikret, giver skader altid et ekstraarbejde i den daglige drift. Vi er en proaktiv partner, der sammen med jer finder løsninger, der kan være med til at fore-bygge 10 skader. SERVICEBESØG Vi afholder servicebesøg efter dine ønsker og behov. Formålet er at sikre en løbende tilpas-ning af jeres forsikringer. Vi sørger også for, at I bliver orienteret om nyheder og ændringer i markedet. HONORAR Når vi kontakter forsikringsselskaberne, gør vi brug af vores erfaring og stordriftsfordele. Langt de fleste forsikringsselskaber reducerer forsikringspræmien, når der indgås aftale med en forsikringsmægler. Denne reduktion er medvirkende til, at brug af en forsikringsmægler i de fleste tilfælde, ikke øger de samlede for-sikringsudgifter. Vi aftaler et årligt honorar for at fungere som din rådgiver. ADMINISTRATION Der hvor vi er anderledes end forsikringssel-skaberne er, at dine forsikringer bliver hos din forsikringsmægler, og lander ikke i en administration. Mæglerkonsulenten har hands-on i forhold til forsikringsselskaberne. BRUTTO-/ NETTOPRISER Når vi taler om brutto-/nettopriser, betyder det at forsikringsselskaberne yder en forudaftalt reduktion i deres præmie, når vi som forsikringsmæglere overtager administration, service, ansvar og rådgivning.


ePDF DFM_brochure_www
To see the actual publication please follow the link above