Page 7

ePDF DFM_brochure_www

7 UVILDIG RÅDGIVNING Forsikringsmæglerens opgave er at varetage kundernes interesser, og give en objektiv råd-givning. Vi bliver hyret af jer, til at afsøge forsikringsmarkedets muligheder. Alle virksomheder har behov for at få dækket forskellige risici. Vi giver jer overblikket, og indhenter forskellige tilbud, hvorved I får undersøgt og sammenlignet mulighederne. Din Forsikringsmægler er medlem af brancheforeningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer. Vi er underlagt lovkrav om rådgiveransvarsforsikring og godkendt af Finanstilsynet. Vi efterlever Forsikringsmæglerforeningens etiske retningslinjer og er underlagt Lov om Forsikringsformidling, herunder bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheders løbende tilsyn af Finanstilsynet. Hermed opnår I fuld uafhængighed af forsikringsselskaberne, og får mulighed for at vælge de forsikringer, der er bedst for netop jeres virksomhed og situation. Derfor er vores samarbejde med forsikringsselskaberne vigtigt. Vi er på ingen måde lønnet af selskaberne. OBJEKTIV RÅDGIVNING FØR, UNDER OG EFTER EN SKADE.


ePDF DFM_brochure_www
To see the actual publication please follow the link above