Page 247

266394 Elboken 2017 ePDF

2-vägsuttag 250/440V 2-vägsuttag med separat matning för 1-fas, 250V 2-vägs infällt uttag med jord, separat matning 250/440V. Ena brunnen kan ex. styras av en strömbrytare. VIKTIGT! Installation med 1 fas. L1 matas direkt från gruppsäkringen medan L2 matas via en strömbrytare eller en dimmer från samma gruppsäkring. Alla uttag med begränsad belastning bör tilläggsmärkas med aktuell effekt och typ av belastning (ex. när ena uttagsbrunnen är ansluten via dimmer/brytare) 2-vägs infällt uttag med jord, separat matning 250/440V. VIKTIGT! Installation med 2 faser, ska avsäkras med 2-polig dvärgbrytare för att säker-ställa brytning av båda faserna. *Enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 521.8.2. är det tillåtet att dela upp en flerfaskrets med gemensam neutralledare i enfas om det klart framgår att så är fallet. Viktigt är då att frånskiljning sker på ett sätt så att båda faserna frånskiljs samtidigt. Vanligtvis löses detta genom att använda en 2-polig dvärgbrytare. Det är också viktigt att det verkligen är två olika faser som matar detta uttag. Uttaget kan inte användas i lägenheter med en enfasig huvudledning. Om samma fas nyttjas kommer strömmarna att adderas och då belastas neutralledaren för mycket. för 1-fas, 250V 2-vägsuttag vid separat matning för 2 faser 2-vägsuttag vid separat matning 2-vägsuttag med separat matning för 2-faser, 250/440V 2-vägsuttag vid separat matning för 1 fas för 2-faser, 250/440V 2-polig dvärgbrytare 245


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above