Page 26

266394 Elboken 2017 ePDF

Dimmer tillsammans med energieffektiva ljuskällor Att komma i rätt ljusstämning genom att använda dimmer tillsammans med de gamla, av EU nu förbjudna glödlamporna, var aldrig något problem. Alla glödlampor var dimbara oavsett fabrikat/kvalitet, det viktiga var att använda rätt min/max last (W). Världens belysning står för ca 20% av den globala elanvändningen. Av all el som förbrukades av en glödlampa, blev endast ca 10% ljus och resten ”slösades” bort i värme. I september 2009 började EU fasa ut glödlampan enligt en förordning om ekodesign (se nedan). Med de nya ljuskällorna LED och CFL, kan det vara svårare att komma i rätt ”stämning” eftersom de flesta på marknaden idag förekommande dimrarna inte är utvecklade för att styra dessa ljuskällor, men ofta fungerar det ändå. Utvecklingen av ljuskällor går snabbt och så fort det finns en standard för hur ljuskällornas styrningar skall vara konstruerade, så kommer anpassade dimrar att finnas. Halogen, ca 30–50% energibesparing Halogenlampan har fått sitt namn av en halogenfylld kapsel som omsluter glödtråden. Halogenlampan har ca 2–3 gånger så lång livslängd som den vanliga glödlampan. Den har samma funktionalitet som ”gamla” glödlampan, dvs samtliga dimrar från ELKO går att använda och ger mycket bra resultat vid dimring. Att observera vid dimring av halogen: Tänk på max-lasten eftersom startströmmen är mycket högre för 230V halogen jämfört med vanliga glödlampor. Det rekommenderas att endast belasta dimmern med max 80% av angiven effekt. Ex.vis vid lasten 250W/230V halogen, väljs en dimmer med märkeffekten 315W. Halogenlampor tänds direkt. LED, ca 80% energibesparing Lysdiodlampa, till vardags kallad LED-lampa är under snabb teknisk utveckling och har ca 25 gånger längre livslängd än en glödlampa. Många 230V LED-lampor kan dimras men man bör beakta sitt val av dimmer eftersom många av dagens dimrar inte är utvecklade för att dimra LED, se tabell på sidorna 62–64 för rekommendationer ihop med dimrar från ELKO. OBS! För dimbara 230V LED ihop med ej special utvecklade LED-dimrar rekommenderar vi att som tumregel använda 20% regeln, dvs. att en dimmer med 315W märkeffekt endast bör belastas med MAX 63W LED, t.ex. bör dimmer med 630W märkeffekt endast belastas med MAX 126W LED. Detta på grund av den höga startström som genereras vid aktivering av LED och att det även kan förekomma stora strömmar under drift. LED-lampor tänds direkt. LED-ljuslister och andra ljuskällor för lågspänning kan ofta dimras med PWM-teknik. (Pulse Widht Modulation). LED-konvertrar för nedtransformering finns för olika konstantströmsmatningar från 10–30VDC.


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above