Page 28

266394 Elboken 2017 ePDF

Tips vid ljusreglering • Glödljus kan kombineras med alla andra ljuskällor på samma dimmer. Oavsett detta så bör man undvika att blanda olika typer av ljuskällor på samma dimmer om inte dimmerns specifikation säger att det går. • Vid ljusreglering av lysrör skall det alltid användas bottenlast för att förhindra att ljuset flimrar. Om nödvändigt kan flera bottenlaster kopplas parallellt. • Lysrör får inte regleras ned så långt att de slocknar. Detta skadar elektroderna i lysröret. Justering av lägsta ljusnivå utföres med min.nivåskruven på dimmern. • Om en dimmeranläggning inte fungerar tillfredställande, bör följande test utföras: Koppla en 40–60W glödlampa parallellt med lasten. Ljuset i glödlampan visar nu klart om felet ligger i dimmern eller i lasten. Fungerar glödlampan på rätt sätt så är dimmern hel. • Om nya typer av ljuskällor, LED- eller lågenergilampor, skall användas måste kontroll av dimerbarhet kontrolleras med ljuskällefabrikanten. Tabellen visar förhållandet mellan omgivningtemperatur och maximal effekt. Att tänka på vid dimensionering av dimmeranläggningar ELKO rekommenderar att man i alla dimmerinstallationer belastar dimmern med maximalt 80 % av dimmerns godkända belastning. Detta reducerar temperaturen betydligt och ökar produktens livslängd. Varför? • Ingen vet vad slutanvändaren väljer för effekt på lamporna när det är dags att byta. • Dimrar i isolerade väggar blir varmare vid full belastning. Vid provning enl. norm används Europavägg som är oisolerad. I Sverige är flertalet väggar isolerade. • Om två dimrar monteras över varandra värmer de varandra och temperaturen kan bli för hög. • Ljuskällor har ett normkrav på +/- 8% effektnoggrannhet. Detta innebär att en ljuskälla kan ha en effekt som är 8% större än märkvärdet. • Spänningsgodheten tillåter att nätspänningen kan variera mellan +6%/-10%. En ljuskälla som matas med 5% överspänning belastar nätet med 10% högre effekt. Detta är något man bör ta hänsyn till vid stora anläggningar.


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above