Page 320

266394 Elboken 2017 ePDF

Montageanvisningar – modularuttag, raka Mantla av kabeln ca 10cm från änden. Börja kontakteringen med det brun/vita paret för att få rätt avstånd från manteln ner till LSA plinten. Tvinna inte upp paret utan lägg det på klacken på LSAplinten, med ledarna på varsin sida och tryck till så hamnar de på rätt plats. Upprepa proceduren för varje par. 3. Montera ram och centrumplatta Oskärmat infällt 1. Ta av centrumplatta och ram 2. Montera uttaget, mantla av kabeln, kontaktera enligt färgkoderna. 1. Ta av centrumplatta och ram 4. Montera ram och centrumplatta 2. Montera uttaget, mantla av kabeln, kontaktera enligt färgkoderna. 3.Använd klipptång till att göra ett hål i ramen för kabeln. Oskärmat Utanpåliggande 318


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above