Page 327

266394 Elboken 2017 ePDF

ELKO 5497/S1477 STH Installationsanvisning ToolLess C6A STP Kontaktering ToolLess Installationsanvisning ToolLess C6A STP Steg 1 Mantla av minst 25mm för ledarna och 10mm för folien. linda jordtråden runt folien Steg 2 För upp ledarna blocket via hålen. Följ färgkod “B” och tryck ner ledarna slitsarna Steg 3 Klipp bort överskottet ledarna. Ändarna ska inte sticka ut mer 0,5mm Steg 4 Tryck fast blocket mot knivarna på jacket. Se till att pilarna pekar i samma direktion Steg 1 Steg 2 Steg 3 Mantla av minst För upp ledarna i blocket 25mm för ledarna via hålen. Följ färgkod "B" Klipp bort överskottet på ledarna. och 10mm för och tryck ner ledarna Ändarna ska inte sticka ut mer Steg 5 folien. Linda jordtråden i slitsarna. än 0,5mm. runt folien. Skjut ihop vingarna på jacket så att Steg 4 Steg 5 Steg 6 låses Steg 6 Kontrollera att metallen har Tryck fast blocket mot knivarna med folien på jacket. Se till att pilarna pekar i Skjut ihop vingarna på Kontrollera att metallen samma direktion. jacket så att de låses. har kontakt med folien. Så här öppnar Skruvmejsel Skruvmejsel Så här öppnar du jacket: Tryck in skruvmejseln mellanrummet för att öppna Tryck in skruvmejseln i mellanrummet och vrid för att öppna vingarna. 325


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above