Page 328

266394 Elboken 2017 ePDF

Installationsanvisning ToolLess C6A STP Steg 1 Mantla av minst 25mm 2 upp ledarna i blocket via hålet. Följ färgkod “B” och tryck ledarna i slitsarna 3 bort överskottet ledarna. Ändarna inte sticka ut mer 0,5mm Steg 4 Tryck fast blocket mot knivarna jacket. Se till pilarna pekar samma direktion Steg 5 Skjut ihop vingarna på jacket så att låses Installationsanvisning ToolLess C6 UTP Mantla av minst 25mm. För upp ledarna i blocket via hålet. Följ färgkod “B” och tryck ner ledarna i slitsarna. Klipp bort överskottet på ledarna. Ändarna ska inte sticka ut mer än 0,5mm. Tryck fast blocket mot knivarna på jacket. Se till att pilarna pekar i samma direktion. Skjut ihop vingarna på jacket så att de låses. 326


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above