Page 329

266394 Elboken 2017 ePDF

Anvisningar för terminering UTP För att erhålla bästa transmissionsegenskaper skall denna instruktion följas vid anslutning av oskärmad kabel i TCS produkter. Terminering av oskärmad TCS kabel Skala kabeln 60–100mm. För kort uppskalning ger lätt små spillbitar som kan fastna i installationen och orsaka kortslutning. I det fall kabeln innehåller ett plastkryss så klipps detta bort i nivå med yttermantelns slut. Var noga med att inte tvinna upp de enskilda paren. Det skall vara minsta möjliga öppning mellan de individuella tvinningarna av varje par. Sträva efter att få det par som skall anslutas närmast uppskalningen vridet mot plint. Panel: Placera kabelns yttermantel under skärmblecket och dra åt fingerskruven samt dragavlasta kabeln med buntband. Uttag: Fäst kabeln runt yttermanteln i uttaget med buntband. Anslut ledarna enligt färgmarkering B på LSA plinten. Dela de olika paren så mycket som möjligt från varandra längs hela den uppskalade delen utan att förstöra de individuella tvinningarna av varje par. 327


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above