Page 330

266394 Elboken 2017 ePDF

Anvisningar för terminering STP För att erhålla fullgoda skärmnings och transmissionsegenskaper skall denna instruktion följas vid anslutning av skärmad kabel i TCS-produkter. Terminering av skärmad TCS kabel Generellt: Skala kabeln 60–100mm. Hantera skärmen varsamt. För kort uppskalning ger lätt små spillbitar som kan fastna i installationen och orsaka kortslutning. Skärmen bör inte vikas tillbaka över yttermanteln då risk för klämskador finns under skärmanslutningsklämman. En god kontaktyta på 360 grader ger den bästa skärmegenskapen. Sträva efter att få det par som skall anslutas närmast uppskalningen vridet mot plint. Placera den förberedda skärmen enligt anvisningarna nedan under skärmblecket och dra åt, dragavlasta även med buntband innan du börjar termineringen av varje par. F/UTP Lämna ca 10mm folie kring ledarna och vik tillbaka överskottet mot yttermanteln så att den blanka sidan kommer utåt. Klipp av folien i nivå med yttermantelns slut. Linda biledaren 6–7 varv runt folieytan. Du skall nu ha en yta med ca 10mm folie och biledare kvar kring ledarna. SF/UTP Tag ett grepp runt flätans nedersta del intill yttermanteln och vira ihop flätan utom ca 10mm som skall vara intakt runt ledarna. Vik den ihopvirade flätan bakåt och klipp av i nivå med yttermantelns avslut. Klipp av folien utom ca 10mm närmst yttermanteln. Du skall nu ha en yta med ca 10mm folie och fläta kvar kring ledarna. U/FTP Lämna kvar folien runt de individuella paren så långt som möjligt (1-2mm från termineringspunkten). Biledare lindas kring folien närmast yttermanteln ca 6–7 varv på en yta av ca 10mm. S/FTP Tag ett grepp runt flätans nedersta del intill yttermanteln och vira ihop flätan utom ca 10mm som skall vara intakt runt ledarna. Vik den ihopvirade flätan bakåt och klipp av i nivå med yttermantelns avslut. Lämna kvar folien runt de individuella paren så långt som möjligt (1–2mm från termineringspunkten). 328


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above