Page 396

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet Innehåll Regelverket för elsäkerhet Förord.............................................................................................3 Starkströmsföreskrifter och standard ..................................................3 ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda ...................5 Föreskrifter om varselmärkning, ELSÄK-FS 2008:2 ................................11 Föreskrifter om elektrisk materiel, ELSÄK-FS 2000:1 ..............................11 Föreskrifter om elektromagnetisk kompabilitet, ELSÄK-FS 2007:1 .............11 Föreskrifter om behörighet för elinstallatörer, ELSÄK-FS 2013:1 .............12 Föreskrifter om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet, ELSÄK-FS 2006:1 ............................................................................12 Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, utgåva 2 ....................................13 Del 1 – Ändamål, grundläggande principer, användning, uppbyggnad, strömtillförsel och definitioner..........................................................15 Del 2 Definitioner och ordförklaringar ..............................................16 Del 3 Allmänna förutsättningar .........................................................21 Del 4 Skydd av person, husdjur och egendom .........................................25 Del 5 Val och montering av elektrisk materiel .......................................31 Del 6 Kontroll .................................................................................37 Del 7 Särskilda slag av elinstallationer ...............................................39 Dokumentation och märkning ..........................................................50 Kapslingsklasser – IP-beteckningar ...................................................53 Badrum och duschrum enl. 701 SS 436 40 00 .......................................56 Simbassänger, plaskdammar och bassänger för fontäner enl. 702 SS 436 40 00 .....................................................................57 Anläggningar i fuktiga och i våta utrymmen samt elinstallationer utomhus enl. 751 SS 436 40 00 .........................................................58 SS 437 01 02 – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer ................................................59 Elinstallationsritningar ....................................................................80 394 1


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above